جنگ شیعه و شیعه محال است / شواهد مقاومت هر روز قوی تر می شود – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهانهادی العامری، رئیس ائتلاف فتح عراق، در سخنرانی در مراسم چهلمین سالگرد شهادت ابومریم الانصاری، معاون انجمن بدر عراق که در تصادف خودرو جان باخت، گفت: رو به رشد است.

وی افزود: مدارک مقاومت عراق با تکیه بر همبستگی با کمپین های مردمی و سایر نهادهای امنیتی در مقابل تمامی توطئه های داخلی و خارجی ایستادگی خواهد کرد. در این راه، ما فرزندان عراق را قربانی کرده ایم که بهترین ایمان را دارند.

العامری ادامه داد: مبارزه ما با داعش ادامه دارد و در این جنگ هزاران شهید داده ایم.

رئیس ائتلاف فتح گفت: سازمان بدر با فتوای شهید صدر تأسیس شد و هدف آن اصلاح مسیر عقیدتی و ارزشی است. نتیجه این فتوای مبارک این است که ما بحران و تهدیدها را به زمانه تبدیل کرده ایم، پیروزی بر تروریسم و ​​نفرت فرقه ای و ایجاد یک کارزار مردمی.

هادی العامری در پایان تاکید کرد: هرکس از جنگ داخلی شیعه و شیعه خوشحال باشد دچار توهم شده است و امکان ندارد چنین اتفاقی بیفتد.