جنگ آب یکی از بزرگترین چالش های پیش روی نهاوند است – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرنگار مهر، علیرضا شهبازی روز یکشنبه در بازدید از رودخانه راج، موضوع فشار آب را یکی از بزرگترین چالش های پیش روی ساکنان شهرستان نهاوند دانست و گفت: در این راستا باغ ها و مزارع زیادی در این شهرستان وجود دارد. این شهر از کمبود آب رنج می برد.

وی بر مشارکت مردم به ویژه کشاورزان و دامداران در جهاد آب و کشاورزی برای حل مشکل تامین آب تاکید کرد و گفت: تسریع در تکمیل و بهره برداری از کانال های بتنی نقش ویژه ای در رفع تنش و کم آبی دارد.

در این بازدید تهیه روش های توزیع آب با توجه به خشکسالی اخیر، معرفی آبراه های تایید شده و مطمئن برای کشاورزان و بهره برداری از رودخانه راج و سد راج مورد بررسی قرار گرفت.