جزئیات 24 ساعت گذشته رئیس جمهور – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی رحیمی مدیرکل ارتباطات دفتر رئیس جمهور در توئیتی درباره سفر رئیس جمهور به تبریز و آبادان نوشت: نباید وقت را برای آواربرداری و منتظر مردم تلف کرد.

«6:45 صبح پنجشنبه / فرودگاه مهرآباد / مقصد تبریز
ساعت 1:30 بامداد جمعه / فرودگاه مهرآباد / برگشت از تبریز
6:40 صبح جمعه / فرودگاه مهرآباد / مقصد آبادان
ما نیازی به صرف زمان برای حذف زباله نداریم، مردم منتظرند.