جریانات انقلابی مواظب نفاق باشند/ لزوم احساس مسئولیت نخبگان – خبرگزاری مهر ایران و اخبار جهانبه گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید ابراهیم رئیس وی روز پنجشنبه در گردهمایی نخبگان استان همدان با بیان سالگرد نهضت مرصاد بر حفظ این دوران تاکید کرد.

وی با بیان اینکه خداوند کمک کرد در زمان جنگ راه را بر منافقین ببندند، سربازان ما افتخار آفریدند و از عزت و قدرت کشور و مردم ما دفاع کردند. وی گفت: در سالروز عملیات مرصاد، شر منافقین کردل، جریان نفوذ و نفاق باید تبیین شود.

رئیس جمهور خاطرنشان کرد: هجوم مردم همیشه یک خطر است، بنابراین حرکت انقلابی باید مراقب نفاق باشد. رودی از نفاق صورتش را می پوشاند و هدفش را تعقیب می کند.

وی با بیان اینکه از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی ما را تحت تاثیر نفاق قرار داده است، اظهار داشت: ما از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تا به امروز دچار نفاق هستیم. گفت افراط و تفریط بسیار خطرناک است. امروز باید مراقب دست های آلوده عناصر نفاق و نفوذ باشیم.

آیت الله رئیس تأیید اینکه این فرآیند مستلزم هوشیاری و هوشیاری است. وی گفت: اگر به زمان ائمه انبیا و امامان خود نگاه کنیم، می بینیم که در تاریخ نیز نفاق وجود داشته است.

وی تاکید کرد که تشخیص ریا سخت و حتی از آن دشوارتر است. وی خاطرنشان کرد: نقاب باید از چهره نفاق برداشته شود و از چهره هر فردی برداشته شود. راضی نه بعد از واقعه کربلا، حضرت زینب(س)س) به دنبال انجام آن است کار تبلیغی این مهم است.

رئیس جمهور در ادامه سخنان خود خطاب به نخبگان استان همدان گفت: باید رابطه خود را با دولت حفظ کنید. وی تاکید کرد: نسبت به حل مشکلات و مسائل حساس کشور احساس مسئولیت می کند.

خبر انجام شد.