جابجایی 9000 تخت بیمارستانی بهزیستی/تجهیزات بیمارستانی – خبرگزاری مهر ایران و اخبار جهانمهدی اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تعداد تخت های فعال بیمارستانی اظهار داشت: طبق آمار میانگین تخت های فعال در سال گذشته 9 هزار و 300 تخت بوده و میزان اشغال تخت 68.5 درصد است.

وی به جزئیات فعالیت های درمان بهزیستی اشاره کرد و گفت: در سال گذشته حدود 29 میلیون آزمایش، یک میلیون و 350 هزار فیزیوتراپی، 525 هزار سونوگرافی و 2 میلیون و 400 هزار رادیوگرافی در مراکز درمانی خصوصی انجام شده است.

معاون وزیر رفاه اجتماعی بگو منهمچنین در سال جاری 107 هزار زایمان طبیعی و سزارین در مراکز بهداشتی درمانی خصوصی انجام شد که از این تعداد 56 درصد زایمان طبیعی بوده است.

به گفته اسلامی، افزایش 200 تخت معمولی در سال 1401، افزایش 50 تخت ویژه، خرید 14 دستگاه سی تی اسکن جدید، تعویض چهار دستگاه سی تی اسکن، خرید یک دستگاه. سی تی آنژیوخرید شش ابزار م. آر. آه تومعرفی دو شکستگی سنگ و خرید دستگاه آنژیوگرافی در سال 1401 یکی از شرایط توسعه تجهیزات پزشکی حمایت اجتماعی است.

وی برنامه امسال این سازمان را برجسته کرد و تصریح کرد: از دیگر اقدامات بهسازی 10 مرکز بهداشتی درمانی در سال جاری و توسعه 529 تخت بیمارستانی در این معادله است.