تکمیل اورژانس بیمارستان اسلام آباد غرب نیازمند اعتبار است-خبرگزاری مهر ایران و اخبار جهان



نصرت الله کاظم زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اسلام عاجل است آباد غرب این پروژه در دست ساخت و شروع به کار است و شرایط لازم برای اجرای این پروژه هم اکنون فراهم است.

رئیس بیمارستان اسلامی امام خمینی (ره). آباد غرب فرمود: برای تکمیل گام اول در اضطرار اسلام آباد غرب حدود 13 میلیارد و 200 میلیون تومان بدهی پیش بینی شده است که تا امروز حدود 4 میلیارد تومان برای این کار هزینه شده است و تکمیل سریعتر پروژه نیازمند تامین اعتبار است.