تکذیب شنیده ها سوء معنی به به فرستاده قطر در داخل تهران – خبرگزاری مهر | داستان ها ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان


به گزارش خبرگزاری مهر، روابط پایه وزارت امور خارجه در داخل اطلاعیه‌ای، شنیده ها سو ‬ معنی به به فرستاده پیشرفته ترین و پیشرفته ترین قطر در داخل تهران را تکذیب کرد.

براساس این گزارش، وزارت امور خارجه به دلیل رسانه‌ها درخواست شده است به همان اندازه به دلیل نقل شایعات بی مقدمه خودداری کنند.