تولید 42 هزار تن گندم در استان بوشهر / کاهش 34 درصدی عملکرد – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان


خبرگزاری مهر-گروه استانی: استان بوشهر در بخش کشاورزی از جمله تولید گندم قابلیت های زیادی دارد.

با وجود این قابلیت ها میزان تولید گندم در استان بوشهر تابعی از آب و هوا و میزان بارندگی است و در سال هایی که بارندگی رو به کاهش است، تولید گندم در استان بوشهر نیز رو به کاهش است.

امسال به دلیل شرایط جوی و کاهش بارندگی در استان بوشهر بخش زیادی از مزرعه مشکل باران گندم در استان بوشهر از بین رفت و دیگر محصولات در مزارع دیگر قابل برداشت نبود.

البته مزارع غرقاب شده گندم استان بوشهر تحت تاثیر خشکسالی قرار نگرفتند، بنابراین از بین تمامی مزارع استان بوشهر شاهد افت کمی و کیفی برداشت گندم هستیم.

از 104 هزار و 500 هکتار از اراضی زراعی استان بوشهر که امسال برای کشت گندم در نظر گرفته شده، 90 هزار هکتار آن برای کشت گندم در نظر گرفته شده است. مشکل باران و 14500 هکتار زیر کشت برنج آبی است.

42000 تن گندم برداشت شد

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی استان بوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر از پایان فصل برداشت گندم در استان خبر داد و گفت: 42 هزار تن برنج از سطح زراعی -کشاورزی استان برداشت شده است.

کبری توکلی میزان تولید گندم استان بوشهر در سال گذشته را 65 هزار مورد عنوان کرد و گفت: میزان گندم استان بوشهر در سال جاری نسبت به سال قبل 34 درصد کاهش داشته است.

وی با بیان تاثیر خشکسالی بر وضعیت تولید گندم در استان بوشهر، ادامه داد: بخش زیادی از مزرعه. مشکل باران و بخشی از مزرعه آبی استان بوشهر تحت تاثیر بارندگی ها قرار گرفته است.

تولید 42 هزار تن گندم در استان بوشهر / کاهش 34 درصدی عملکرد

نایب رئیس انجمن جهاد کشاورزی استان بوشهر افزود: 13 غرفه گندم استان بوشهر تاکنون 21 هزار و 700 تن گندم ساده و 12 هزار و 300 تن بذر از کشاورزان خریداری کرده اند.

حساب کشاورزان با اشاره به وجود هشت هزار تن گندم برای مصرف خود، از پرداخت 236 میلیارد آریاری برای خرید این محصول خبر داد.

توکلی درباره خرید 3400 تن گندم در بوشهر، دشتستان، دشتی و تنگستان از کشاورزان افزود: امسال با همین کمباین ها گندم در استان بوشهر برداشت شد 295.

21 هزار تن گندم خریداری شد

مدیرکل غله و بازرگانی اداره کل غله استان بوشهر با بیان اینکه 13 فروشگاه غله در استان بوشهر راه اندازی شده است، گفت: تورام – پنج سوپرمارکت و هشت فروشگاه مستقیم در استان بوشهر فعال بودند.

جمال زارعی درباره خرید ۲۱ هزار و ۵۷۸ تن گندم از کشاورزان استان بوشهر گفت: برای خرید این غلات ۲۳۶ میلیارد و ۷۵۵ میلیون تومان و یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان دیگر به آنها پرداخت شد.

وی قیمت گندم دشت را 10 هزار و 500 تن اعلام کرد و ادامه داد: برنج یک کیلویی. دوروم کشاورزان استان بوشهر نیز 10 هزار و 920 تومان قیمت دارند.

مدیرکل اداره غله و بازرگانی استان بوشهر گفت: به ازای هر کیلوگرم غله هزار هزار غله و غله مورد توافق به کشاورز 40 قطعه اشک غرامت تعلق می گیرد.