تولد هزار و ۳۱۹ نوزاد فروردین ماه در زنجان – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، علی شفیعی با بیان اینکه از این تعداد در مناطق شهری به تفکیک ۴۱۲ نوزاد پسر و ۴۱۷ نوزاد دختر بوده است، گفت: تولد نوزاد پسر در مناطق روستایی طی فروردین ماه امسال ۲۴۰ مورد و تولد نوزاد دختر ۲۵۰ مورد است.

مدیرکل ثبت احوال استان زنجان افزود: بیشترین گروه سنی مادران در ثبت ولادت طی فروردین ماه امسال، مادران گروه سنی ۳۰ تا ۳۴ سال بوده که میانگین سنی مادران ۲۹.۴ سال بوده است.

شفیعی با بیان اینکه فاطمه، بهار، رستا، زهرا و حلما اسامی منتخب در سال جاری از سوی والدین برای نوزادان دختر است، گفت: برای پسران نیز امیرعلی، مهدی، آی هان، امیر مهدی و ابوالفضل نیز مورد توجه و منتخب والدین است.

مدیرکل ثبت احوال استان زنجان افزود: به ازای ولادت هر ۱۰۰ دختر، تولد ۱۰۶ پسر در زنجان به ثبت رسیده است

شفیعی به ولادت‌های حاصل ازچندقلوزایی اشاره کرد و گفت: در فروردین ماه امسال ۲۱ مورد دوقلوزایی به ثبت رسیده است.