توسعه بیش از 160 ابتکار و پروژه برای توسعه هوش مصنوعی در کشور – خبرگزاری مهر ایران و اخبار جهانفعالیت ها/پروژه ها عنوان فعالیت 1 رهبری پژوهشی هوش مصنوعی پروژه/کار 1 تعیین اولویت های پژوهشی هوش مصنوعی کشور پروژه/کار 2 ایجاد شبکه های همکاری علمی و پژوهشی بین دانشگاه ها، بخش خصوصی، بخش دولتی، سرمایه گذاران و آزمایشگاه های حوزه هوش مصنوعی. پروژه/فعالیت 3 ایجاد کارگروه های چند نهادی در حوزه های اولویت دار برای تعریف طرح های تحقیقاتی جدید و ضروری در کشور در زمینه هوش مصنوعی و ارتباط با موسسات تحقیقاتی، دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی. پروژه/فعالیت 4 کمک های مالی، جوایز و حمایت های مالی و معنوی برای پروژه های تحقیقاتی که نیازهای کشور را برآورده می کند پروژه ها/فعالیت ها 5 شناسایی و ارائه کاربردهای هوش مصنوعی در صنعت و دولت به عنوان موضوعات تحقیقاتی در زمینه هوش مصنوعی به ذینفعان مربوطه. پروژه ها/فعالیت ها 6 مدیریت مراکز تحقیقاتی در زمینه هوش مصنوعی فعالیت 2 بودجه پایدار، هدفمند و مستمر برای تحقیقات در زمینه هوش مصنوعی پروژه/کار 1 ایجاد چارچوبی برای تشویق سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در پروژه های تحقیقاتی پروژه/کار 2 تامین منابع مالی، کمک های بلاعوض، جوایز و حمایت های مالی و معنوی از پروژه های تحقیقاتی اطلاعاتی که پاسخگوی نیازهای کشور باشد. پروژه/فعالیت 3 ایجاد چارچوبی برای اجرای مدل مشارکت عمومی-خصوصی برای تامین مالی تحقیقات هوش مصنوعی پروژه/فعالیت 4 تامین بخشی از بودجه پژوهشی دستگاه های اجرایی برای پژوهش در حوزه هوش مصنوعی فعالیت 3 تامین زیرساخت های تحقیقاتی مورد نیاز برای انجام تحقیقات موفق در زمینه هوش مصنوعی پروژه/کار 1 توسعه سیستم هایی برای ارائه زیرساخت های پردازش و ذخیره سازی برای استفاده توسط محققان اطلاعاتی پروژه/کار 2 ایجاد یک سیستم دسترسی برای توسعه اپلیکیشن و به اشتراک گذاری داده ها برای محققان پروژه/فعالیت 3 ایجاد یک سیستم دسترسی اختصاصی به آزمایشگاه هوش مصنوعی برای محققان اقدام 4 راه اندازی مرکز ملی توسعه هوش مصنوعی و مرکز تحقیقات تخصصی در زمینه هوش مصنوعی پروژه/کار 1 انتشارات مرکز ملی توسعه هوش مصنوعی پروژه/کار 2 ایجاد مراکز و آزمایشگاه های تحقیقاتی هوش مصنوعی در مراکز منطقه ای وظیفه 5 ارتقای سطح دانش و پژوهش و ارتقای نیروی انسانی در زمینه هوش مصنوعی در کشور پروژه/کار 1 مشارکت موسسات تحقیقاتی مرتبط با هوش مصنوعی در زمینه هوش مصنوعی پروژه/کار 2 همراستایی موضوعات آموزشی دانشگاهی با آخرین موضوعات تحقیقاتی جهانی پروژه/فعالیت 3 برگزاری کارگاه ها، کنفرانس ها و سمپوزیوم ها در زمینه هوش مصنوعی پروژه/فعالیت 4 دعوت از اساتید و دانشمندان مشهور در زمینه هوش مصنوعی و برگزاری دوره برای آنها. پروژه ها/فعالیت ها 5 اعزام دانشجویان و معلمان داخلی به کشورهای پیشرو در زمینه هوش مصنوعی جهت فرصت مطالعاتی پروژه ها/فعالیت ها 6 برگزاری مسابقات و اهدای جوایز معتبر جهت افزایش انگیزه پژوهشگران اقدام 6 توسعه و تقویت روابط صنعت و بخش دولتی با دانشگاه پروژه/کار 1 توسعه مکانیسم هایی برای انتقال یافته های تحقیقاتی به صنعت پروژه/کار 2 ایجاد سامانه پشتیبانی برای توسعه مراکز جدید تحقیقاتی و نوآوری هوش مصنوعی توسط شرکت های مطرح فناوری کشور. پروژه/فعالیت 3 ایجاد شبکه های همکاری علمی و پژوهشی بین دانشگاه ها، بخش خصوصی، بخش دولتی، سرمایه گذاران و آزمایشگاه های حوزه هوش مصنوعی. پروژه/فعالیت 4 ایجاد گروه های مشترک بین دانشگاهیان و کارشناسان صنعت برای حل مشکلات و مسائل صنعتی با استفاده از هوش مصنوعی وظیفه 7 ارتقای روابط بین الملل در زمینه تحقیق، تحقیق و توسعه در زمینه هوش مصنوعی پروژه/کار 1 ایجاد نظام همکاری با مراکز تحقیقاتی، پژوهشکده ها، دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی بین المللی پروژه/کار 2 ایجاد سازمان ها، گروه ها و … در زمینه توسعه و تحقیق مصنوعی در سطح بین المللی پروژه/فعالیت 3 ایجاد مجلات علمی و تحقیقاتی بین المللی در زمینه هوش مصنوعی پروژه/فعالیت 4 انجام پروژه های تحقیقاتی با دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی بین المللی پروژه ها/فعالیت ها 5 برگزاری کنفرانس ها، نشست ها و … بین المللی و دعوت از دانشمندان و پژوهشگران بین المللی برای شرکت در این کنفرانس ها. پروژه ها/فعالیت ها 6 بهبود روابط بین‌المللی بین دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی به منظور ترویج تحقیق و توسعه فرامرزی