توزیع 6500 کیت زنده ماندن شیر بین جوامع هدف بهزیستی استان بوشهر – خبرگزاری مهر ایران و جهانبه گزارش خبرنگار مهر، حسین اسدی راد دوشنبه شب در دیدار مدیرکل بنیاد علویان کشور و استان و معاون بهزیستی استان بوشهر اظهار داشت: هدف از برگزاری این نشست بررسی است. و نحوه اجرای برنامه و ارائه خدمات مشترک به گروه های هدف بهزیستی را مد نظر قرار دهد.

مدیرکل بهزیستی استان بوشهر افزود: بحث معیشتی، مسکن، کار، پزشکی و فرهنگی از برنامه مشترک بنیاد علوی و بهزیستی استان بوشهر خواهد بود.

وی بیان کرد: در حال حاضر اولین برنامه اجرایی مشترک توزیع 6500 بسته معیشتی لبنیات شامل شیر، ماست، خامه و پنیر است که برای امروز و روزهای آینده در بهزیستی استان در بین جوامع هدف توزیع می شود. با همت بنیاد علوی.

وی افزود: ارزش هر یک از این بسته های معیشتی 4 میلیون ریال است.