تورم از دیدگاه دولت همچنان غیرقابل قبول است – خبرگزاری مهر ایران و اخبار جهانبه گزارش خبرنگار مهر سید احسان خانواده وی در نشست خبری با موضوع تورم گفت: تورم همچنان از نظر دولت غیرقابل قبول است و رسانه ها باید به جای مردم در سوالات خود از مطبوعات شکایت کنند. نقدینگی در پایان شهریور 1401 به 5/35 درصد کاهش یافت و دولت اراده ای برای کنترل تورم دارد.

خانواده وی درباره مشکل اینترنت در ماه گذشته گفت: برخی شرکت ها به ویژه شرکت های اینترنتی تحت تاثیر اتفاقات اخیر قرار گرفته اند. دولت پشت سر آنها خالی است اینطور هم نیست وزیر ارتباطات امشب بسته حمایتی دولت را ارائه می کند.

ادامه هید…