توجه جدی به امنیت برهم زننده در همدان – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهانحسین بشری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: فردی رفتار معمولی نداشت و در حوالی پل در حال ورود به شهر همدان بود. شهر فرهنگیان در مواقع هولناک با کمک نیروی انتظامی و مسئولین فحش داد، فحش داد و قدرت خود را نشان داد. دادگاه به سختی کتک خورد.

وی افزود: این فرد باید توسط پزشکی قانونی معاینه شود و مشخص نیست در زمان جنایت مواد مخدر یا مشروبات الکلی چه کسی بوده است. قدیمی داشتن یا نداشتن

وزیر فرهنگ و امور اجتماعی استان همدان گفت: خوشبختانه با هوشیاری و اقدام به موقع. کارمندان این فرد دستگیر و طبق قانون از مراجع قضایی شکایت شد دادگاه قبلاً گنجانده شده است.