ته چاه بشکن در خبرگزاری اصفهان – مهر ایران و جهانایمان تزاموف در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه فرونشست زمین به دلیل برداشت بی رویه آب، پایین آمدن سطح آب زیرزمینی و در نتیجه کاهش لایه مرغوب خاک ایجاد می شود، گفت: زمین های دشتی به خصوص دشت اصفهان اولین قدمی است که باید از کاهش آب های زیرزمینی و برداشت بدون توقف آن اجتناب کرد.

کنترل فرونشست مستلزم اجرای سیاست های سختگیرانه آب است

وی با توجه به مصرف زیاد آب در بخش های کشاورزی، صنعتی و شرب، خاطرنشان کرد: 80 درصد برداشت آب زیرزمینی در کشور در بخش کشاورزی است. بنابراین ابتدا باید استخراج در بخش کشاورزی به خوبی انجام شود و نوع محصول کشت شده توسط کشاورزان از نظر صرفه جویی در مصرف آب به صرفه باشد و حرکت به سمت استخراج بیشتر در جایی که آب کمتری وجود دارد.

رئیس گروه آب های زمین شناسی سازمان تحقیقات زمین شناسی و معدنی کشور گفت: جبهه کف را بشکند و برای جمع آوری آب در شرایط فعلی باید چاه ها را پایین آورد زیرا منبع آب زیرزمینی اصفهان نمی تواند چاله عمیقی حفر کند.

تزم گفت: با مدیریت منابع آبی و کاهش برداشت بی رویه از سطح زمین می توان تا حدودی فرونشست زمین را کنترل کرد که این امر نیازمند اجرای سیاست آب است.

آب و هوای ایران در حال تغییر است

رئیس اداره زمین شناسی آب سازمان تحقیقات زمین شناسی و معدنی کشور اظهار داشت: با توجه به شدت سطح آب در دشت های اصفهان، در صورت بارندگی شدید در این شهر، ممکن است حوادث مشابهی رانش زمین رخ دهد. امامزاده. دیوید آنجا تهران است، خاطرنشان کرد: اظهار نظر در مورد هر حادثه ای مستلزم مطالعه و بررسی ویژه است زیرا آنچه در امامزاده رخ داده است. دیوید تهران یا روستا یک مزدور فیروزکوه در میدانی متفاوت از وضعیت آنجا اتفاق افتاد شهر بزرگ این را می توانیم در اصفهان شاهد باشیم.

تزامه با اشاره به اینکه شرایط آب و هوایی ایران در حال تغییر است، گفت: میزان بارندگی در کشور رو به کاهش است و بارندگی های شدید در مدت زمان محدودی افزایش می یابد که خطراتی را در منطقه دارای شیب و کوه های مرتفع ایجاد می کند. رانش زمین

توپوگرافی امامزاده داوود تهران با شهر اصفهان متفاوت است

وی با بیان اینکه رانش زمین در یک منطقه به زمان و شدت بارندگی در 24 ساعت و توپوگرافی زمین بستگی دارد، خاطرنشان کرد: این منطقه با توپوگرافی امامزاده داوود با شهرهایی مانند اصفهان متفاوت است. بحث علت فاجعه در امامزاده داوود بر اثر بارندگی شدید اما اصفهان شهر بزرگی است و نقاط مختلف آن توپوگرافی متفاوتی دارد و قابل مقایسه نیست. مانند به طور کلی زمین لغزش و لغزش ارتباط مستقیمی با هم ندارند، اگرچه فرونشست می تواند در اثر تغییرات توپوگرافی و تجمع آب در هنگام بارندگی های شدید ایجاد شود. واسیل معتبر بودن

رئیس گروه آب های زمین شناسی در سازمان تحقیقات جغرافیایی و معدنی کشور افزود: رانش زمین در مناطق کوهستانی و دامنه ها رخ می دهد. 15 درجه از سطح زمین. 20 درجه به بالا، بنابراین نمی توان گفت رانش زمین در اصفهان ناشی از بارندگی شدید باشد.