تهران به دلیل هیچ حمایتی به دلیل مشکل فلسطین دریغ {نکرد}/ {اهمیت} روز قدس – خبرگزاری مهر | گزارش ها ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانخبرگزاری مهر، گروه بین الملل- سمیه خمارباقی: صحنه فلسطین طی زمان ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید هفته‌های جدیدترین همراه خود تحولات مهمی گذراندن {بوده است} کدام ممکن است حیاتی ترین قرار است به آنها بروند مشارکت در چندین عملیات بیانیه سوگند خورده طلبانه متمایز را انتخاب کنید و انتخاب کنید متمایز در داخل عمق اراضی اشغالی ۱۹۴۸ {بوده است}، تمامی شواهد آرم می‌دهد کدام ممکن است روز قدس امسال همراه خود متغیرات را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحولات جدیدی در کنار است.

رمزگشایی بدتر کردن اقدامات رژیم صهیونیستی علیه فلسطینی‌ها در داخل ماه مبارک رمضان به طور قابل توجهی آماده شدن برای برگزاری روز بین المللی قدس را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیز بهبود عملیات فلسطینی‌ها در داخل عمق را انتخاب کنید و انتخاب کنید امنیتی رژیم صهیونیستی را می‌توان در داخل {اهمیت} تأثیرگذاری روز بین المللی قدس در داخل قلمرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید فلسطین تجزیه و تحلیل کرد.

از دوام اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتمان آن خواهد شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید روز قدس مانع شدن مهمی به سمت پیشبرد تعهد صهیونیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواهد شد تکنیک دوره ای‌سازی عربی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسرائیلی است نیاز به ذکر شد کدام ممکن است روز بین المللی قدس تنها واقعی خوب رویداد اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید روز سراسری نخواهد بود. روز قدس خوب گفتمان راهبردی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مفید را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارای ایده ها جدیدی است کدام ممکن است توانست الگوی مفید را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی همتا به سمت ملت‌های جهان به طور قابل توجهی ملت فلسطین قرار دهد.

در حال حاضر می‌توان آثار را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستاوردهای نامگذاری روز قدس را در داخل قلمرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید فلسطین به خوانایی تفسیر کرد {تا آنجا که} آیا بسیاری از گروه‌های از دوام فلسطین را انتخاب کنید و انتخاب کنید قلمرو به دلیل تهران شناخته شده به عنوان عمق اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عربی فلسطین یاد می‌کنند، آن خواهد شد هم در داخل شرایطی کدام ممکن است تعدادی از کشورهای عربی کدام ممکن است مدعی بوده اند کدام ممکن است عمق عربی فلسطین هستند در حال حاضر سرگرم توسعه دوره ای سازی همراه خود رژیم صهیونیستی شدند.

در داخل همین اتصال «خلیل الحیه» عضو محل کار سیاسی جنبش حماس در داخل بحث با خبرنگار مهر گفت: تهران در داخل تمامی مدت زمان به دلیل هیچ حمایتی به دلیل ماده موضوع فلسطین دریغ نکرده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید همواره همراه خود از دوام فلسطین در داخل تمامی مقیاس {بوده است}.

وی در داخل شکسته نشده ذکر شد: ما {مسیر} از دوام را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتخاب از دوام اسلامی را تصمیم گیری در مورد کردیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید همواره بر این ویژگی اصرار {داریم} را انتخاب کنید و انتخاب کنید معتقدیم انتخاب از دوام می‌تواند {مسیر} بلند مدت فلسطین را به راحتی تنبل.

عضو محل کار سیاسی جنبش حماس همراه خود تحسین به دلیل حمایت‌های تهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیز {اهمیت} روز بین المللی قدس در داخل پیشبرد {اهداف} از دوام فلسطین ذکر شد: از دوام در داخل خوب {مسیر} صعودی قرار دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستاوردهای مهمی را به جا گذاشته است.

وی در رابطه با برخی محدودیت ها در داخل پایان دادن ویژگی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیروزی‌های ملت فلسطین به دلیل تشکیلات خودگردان فلسطین شناخته شده به عنوان همدست مذاکره همراه خود اسرائیل عنوان برد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود کدام ممکن است توسعه سازش همواره محکوم به شکست است.

خلیل الحیه در رابطه با اینکه بلند مدت از دوام بلند مدت‌ای عالی است ابراز امیدواری کرد کدام ممکن است همگرایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید وحدت اسلامی راهی پیدا کند به ‌های اصولاً محور از دوام منجر شود.

وی ذکر شد کدام ممکن است از دوام اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتمان آن خواهد شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید روز قدس مانع شدن مهمی به سمت پیشبرد تعهد صهیونیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواهد شد تکنیک دوره ای‌سازی عربی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسرائیلی است.