تمایل اتریش برای حضور فعال در مذاکرات وین – خبرگزاری مهر ایران و اخبار جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان در ادامه دیدار فشرده با وزرای امور خارجه و مقامات شرکت کننده در هفتاد و هفتمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک با اسکندر. شالنبرگ وزیر امور خارجه اتریش و هیئت همراه سخنرانی کردند.

وی با اشاره به دوران روابط دیپلماتیک ایران و اتریش و نقش سازنده این کشور در مذاکرات وین، بر تمایل ایران برای توسعه روابط بر اساس آنچه که می‌توان انجام داد، تاکید کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان در سخنان دیگر خود ضمن تشریح توانمندی های دو کشور در زمینه روابط اقتصادی، تجاری، فرهنگی و پارلمانی، بر آمادگی برای ایجاد نقشه راه ارتباطی تاکید کرد.

وزیر خارجه اتریش بر این علاقه تاکید کرد افسردگی شرکت های اتریشی تمایل کشورشان را برای مشارکت در تهیه نقشه راه برای تسریع همکاری برای ورود به بازارهای جدید در منطقه غرب آسیا از جمله ایران اعلام کرده اند.

وی همچنین از پایبندی ایران به مذاکرات وین و تداوم روابط دیپلماتیک قدردانی کرد و خواستار دستیابی به توافق با 1+5 شد.

وزیر امور خارجه اتریش تمایل کشورش را برای مشارکت فعال در حل مشکلات باقی مانده با آژانس های بین المللی ابراز کرد. بین المللی انرژی اتمی مطابق با نتیجه مذاکرات وین اعلام شد.