تقویت کنترل مراکز منتخب بهداشتی و واکسیناسیون در خبرگزاری البرز – اخبار مهر ایران و جهانشهرام صیادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پس از افزایش مراجعات شهروندان به مراکز منتخب کووید۱۹، کنترل تمامی مراکز بهداشتی و درمانی استان نیز افزایش یافته است.

وی بیان کرد: 7 تیم بازرسی متشکل از مدیران و کارشناسان فنی حوزه بهداشت و درمان در طول برنامه مربوطه در حال بازدید روزانه از مراکز بهداشتی درمانی سراسر استان هستند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی البرز تصریح کرد: در این ممیزی علاوه بر سنجش رضایت مشتریان، رعایت تمامی دستورالعمل های صادره از سوی وزارت بهداشت از مراکز منتخب کووید 19 و مراکز واکسیناسیون بررسی می شود.

وی خاطرنشان کرد: یکی از اولویت های مرکز بهداشت برای پیشگیری از انتقال بیماری از افراد مشکوک و مبتلا به سایر مراجعین، جداسازی کامل فضای فیزیکی از خدمات مرتبط بیماری کووید-19 در سایر خدمات بهداشتی و درمانی است. .

صیادی خاطرنشان کرد: شهروندان عزیز می توانند برای دریافت خدمات بهداشتی و درمانی و همچنین واکسن کرونا به نزدیکترین مرکز بهداشتی درمانی مراجعه کنند.