تقاضای صرافی ها برای صدور صورتحساب الکترونیکی – خبرگزاری مهر ایران و اخبار جهانبه گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان مالیاتی ایران، افشین محمودیان در این باره کالاها وی گفت: طبق قانون مراکز خرید و سازه ها مالیات دهنده، مالیات دهنده با توجه به این قانون علاوه بر عضویت در نظام مالیات دهندهموظفند برای فروش کلیه کالاها و خدمات خود صورتحساب الکترونیکی صادر و اطلاعات این فاکتورها را در زمان های معین به سازمان مالیاتی کشور ارسال کنند.

وی خاطرنشان کرد: شرکت های صرافی و OTC وی افزود: اولین گروهی هستند که برای اجرای این قانون فراخوانده شده اند. در نتیجه اما این شرکت ها از اول آبان ماه، پایانه پردازش مرکزی و سامانه فروش، ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی خواهند بود. مالیات دهنده به منظور آموزش، شناسایی و رفع ابهامات فنی، حقوقی و اجرایی این قانون، جلسات منظم روزانه با حضور شرکت های فعال در بازار مالی تشکیل می شود. OTC نگه داشتن

محمودیان گفت: طی دو روز گذشته شرکت‌های فعال در صنایع فلزی، صنایع غذایی، شرکت‌های نفت و پتروشیمی، کاغذ، چوب و شرکت‌های مختلف صنعتی، شرکت‌های فعال در صنعت بیمه و خودروسازی به‌عنوان ذخیره گرفته شدند. مبادله و OTC همچنین شرکت های سرمایه گذاری در گروه توسعه ملی، توسعه تولید برق، فروشگاه های زنجیره ای افق کورش، سرمایه گذاری تامین اجتماعی، انرژی فجر خلیج فارس، گروه نقشه هاسرمایه گذاری بازنشستگی، سرمایه گذاری غدیر، صنایع دریایی ایران، سرمایه گذاری ملی ایران و …