تعداد زیادی کمیته امداد در کرمان وجود دارد – خبرگزاری مهر ایران و اخبار جهانبه گزارش خبرنگار مهر محمدمهدی فداکار ظهر یکشنبه در مراسم معارفه مدیرکل کمیته امداد استان کرمان. هوی من: استان کرمان یکی از استان های با قدرت اقتصادی بالا است و در شرایط مختلف ممکن است در بخش تولید موفق باشد اما این نیروها در توانمندسازی استان ناکام مانده اند.

وی درباره تعداد مراجعه کنندگان به کمیته امداد گفت: تعداد مراجعه کنندگان در کرمان زیاد است و این تعداد با نرخ رشد اقتصادی تناسبی ندارد و این مشکل غیرقابل قبول است.

وی بر اهمیت مددجویان تاکید کرد و ادامه داد: باید به مدد جویان قدرت سرمایه گذاری داده شود و در این صورت شاهد تغییر خواهیم بود.

فداکار گفت: آسا برای داشتن یک پسر این امر برای این افراد بسیار مهم است و می تواند در افزایش بهره وری و کاهش جمعیت تحت پوشش موثر باشد.