تعاونی توزیع شرایط خود را به شیوه ای جدید تمدید می کند – خبرگزاری مهر اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرنگار مهر، موسی نجفی عصر آن را جمع کن حضور در استان البرز و دیدار با شریک و رئیس هیئت مدیره اتاق تعاون استان البرز نیز ضمن استماع مشکلات و مسائل مربوط به تعاونی های استان بر لزوم اصلاح تعاونی های توزیع در ارائه محصولات و خدمات تاکید کرد.

مدیرکل دفتر تعاون توزیع در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در دیدار با مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان البرز در اتاق تعاون این استان، نیازها استفاده از روش‌های نوین در روند تعاونی‌های توزیع و ارائه خدمات توسط تعاونی‌های توزیع، به‌ویژه تعاونی‌های مصرف و مصرف در دهه 60، اگرچه تجدید استفاده از توزیع‌های جدید وجود دارد. یکی از نیازهای امروز جمعیت، نحوه کار به ویژه شبکه توزیع نیازهای جمعیت است.

نجفی همچنین خاطرنشان کرد: تعاونی‌های مصرف باید خود را برای رقابت با فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگ و همچنین شبکه‌های توزیع قوی، وزارت کار و رفاه اجتماعی در طرح تحقیقاتی آماده کنند. یک سال الگوی شبکه تعاونی های مصرف در کشور محقق شده است و با اجرای این طرح تعاونی های مصرف در استان های مختلف می توانند به صورت شبکه ای با یکدیگر همکاری کنند و الزامات تعاونی را دنبال کنند.

خاطرنشان شد: رئیس جمهور بر پیوند تعاونی ها در کشور و استفاده از فرصت های اقتصاد مردمی ملی و همگانی سازی اقتصاد و در راستای اجرای فرامین مقام معظم رهبری تاکید کرد. از جانباین فرم و مدل توسط شبکه تعاونی های مصرف تهیه و به زودی در استان ها معرفی می شود.

مدیرکل دفتر تعاونی های توزیعی وزارت تعاون کار و تامین اجتماعی در تشریح نحوه اجرای این مدل تعاونی شبکه ای. آه تو وی در کشور ادامه داد: تا یکی دو ماه آینده فروشگاه های تعاونی مورد نظر هم به صورت فیزیکی و هم از طریق تجارت مجازی آماده خدمت رسانی به عزیزان خواهند بود و مشارکت در این امر برای 5 هزار تعاونی مصرف محلی و روستایی نیز صدق می کند. این شبکه