تظاهرات در عراق؛ فشار برای استقرار سریع دولت – خبرگزاری مهر ایران و اخبار جهانبه گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شفق نیوز، کمیته سازماندهی اعتراضات مربوط به دفتر هماهنگی امروز چهارشنبه اعلام کرد که با توجه به فشار گروه های سیاسی برای تشکیل کابینه جدید با قدرت کامل آمادگی برگزاری تجمع اعتراضی را دارد. . .

در بیانیه این کمیته آمده است: حرکتی برای پایان دادن به هرج و مرج و بی ثباتی و مجازات مفسدان، مقابله با هزینه ها و پیامدهای بحران اقتصادی پیش رو و همچنین تسریع در انتخابات ریاست جمهوری و تشکیل تشکل ایجاد خواهد شد. دولت جدید

در این بیانیه تاکید شده است که زمان و مکان برگزاری تظاهرات متعاقبا اعلام خواهد شد.

این تماس اندکی پس از اظهار نظر یکی از رهبران جنبش صدر درباره بازگشت تظاهرات در بغداد صورت گرفت.