تضاد منافع در ساختار سیستم آب به وضوح قابل مشاهده است – خبرگزاری مهر ایران و اخبار جهانبه گزارش خبرنگار مهر، حمید سینی ساز در نشست اندیشکده تغییر دانش کشاورزی و کنترل آب که دوشنبه شب در سالن اجتماعات دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین برگزار شد، گفت: شب مشکل آب در هشت سال گذشته به وجود آمده و پس از آن تنها صنعت و کشاورزی محدود شده است، اما هیچ راه حلی برای حل این مشکل ارائه نشده است.

این تحلیلگر سیاست آب گفت: اگر فقط بحث مدیریت و ایجاد صنعت را مطرح کنیم، قطعا شاهد مهاجرت خواهیم بود، اگر مهاجرت را دنبال کنیم باید جوانب و نیازها را در نظر بگیریم و متوجه خواهیم شد. که وجود مهاجرت باعث می شود. رشد بخش صنعت و کشاورزی است و در این بین باید برنامه ای داشته باشیم که برای جمعیت ضروری باشد.

وی افزود: طی تحلیل های سرشماری که از سال 65 شروع شد و تا سال گذشته ادامه داشت، متوجه شدیم استان هایی که بیشترین مهاجر را می پذیرند اغلب استان های خشک هستند و از طرفی مهاجرانی هم هستند که سوء استفاده می کنند. بیشترین استان ها استان هایی هستند که شرایط آبی خوبی داشتند و این نشان می دهد که نقشه انتقال آب در کشور همان مردمی است که به محل آب رفته اند.

این مقام دولتی با تایید اینکه باید به وضعیت هویتی کارکنان دقت شود، گفت: یکی از کارهایی است که به گفته وی به خوبی انجام نمی شود. مثلا برداشتن این گام بسیاری از نقشه ها را از بین می برد.

وی ادامه داد: مشکل بعدی این است که با توجه به اینکه می دانیم بیشتر آب از دست رفته تبخیر است چرا برای آن برنامه و برنامه نداریم و اجازه نمی دهیم؟ اکنون هر چه زودتر بیا سفره های زیرزمینی به زیرزمین

این مسئول گفت: پاسخ به شفاف نبودن داده ها و بی برنامگی برمی گردد و به بی کفایتی و عدم درک مشکل محدود نمی شود و مربوط به تعارض است، مشکل امتیاز است.

وی افزود: اگر مدیر آب از فروش آب درآمد کسب کند، صرف بخشی از درآمدش به نفع است. سرزنش کردن آسان

این مسئول تصریح کرد: بیش از ده سال است که در ذهن خود می خوانیم که یک بخش مسئول کمبود آب است، بنابراین این مشکل ناشی از پایین ترین قیمت آب در این بخش است و اکنون نه بیشتر. هر چه می خواهیم ذهنمان را آماده کنیم که تعرفه یکسان نیست، نگهبان ذهن مردم نیست.

این مسئول در پایان گفت: ساختار اداره متولی آب، ساختار تعارض منافع است.