تصویب مقاله طرح انتقال سوابق بیمه ای بین صندوق های بازنشستگی – خبرگزاری مهر ایران و اخبار جهانبه گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه 18 مرداد) دومین گزارش کمیسیون اجتماعی در خصوص طرح واگذاری بیمه یا سوابق شرب – شیر بین میزان مستمری و ماده 1 را بررسی کردند. در این طرح تصویب شده است. .

بر اساس بند (1) این طرح؛ تعاریف و اصطلاحات:

الف- صندوق های بازنشستگی: کلیه سازمان ها و صندوق های بیمه افتادن فعال در زمینه بیمه های اجتماعی، دولتی و خصوصی اعم از دولتی، خصوصی و خصوصی و ….

ب- بیمه شده: شخصی است که در چارچوب قوانین جاری در هر صندوق بازنشستگی عضو صندوق محسوب می شود و با پرداخت حق بیمه می تواند از حقوق و منافع قانونی برخوردار شود.

ج- سابقه بیمه ای: مدت زمانی که در صندوق بازنشستگی عضویت داشته اید و حق بیمه را طبق شرایط صندوق مربوطه پرداخت کرده اید.

ت- مستمری استحقاقی: مبلغی است که در صورت بازنشستگی یا ازکارافتادگی و در صورت فوت برای بازماندگان طبق سال بیمه طبق ضوابط هر مستمری به بیمه شده پرداخت می شود.

د- مستمری تجمیعی: مبلغی است که طبق مقررات این قانون بر اساس مجموع سوابق بیمه ای برای برقراری مستمری متناسب با مدت بیمه (سال بیمه نامه. پرداخت) به بیمه شده یا بازماندگان پرداخت می شود. صندوق بازنشستگی.

ج- اصل صندوق بازنشستگی: صندوق بازنشستگی است که بیمه شده قبلاً طبق قوانین و مقررات مربوط وارد آن شده است.

ج- صندوق بازنشستگی موسسات خرده فروشی: صندوق هایی که در زمان ارائه درخواست عضویت بیمه فعال داشته و قصد دارند مدارک بیمه ای خود را از صندوق مبدا به این صندوق منتقل کنند.

کارفرمای الکترونیکی: شامل دستگاه های اجرایی یا سازمان های مردم نهادی است که در زمینه بیمه کار یا فعالیت کرده اند.