تصمیم مدیر بخش آب کشور باید بر اساس شرایط سخت باشد – خبرگزاری مهر ایران و جهانگزارش خیریه مهر برگرفته از بازی آقای محمد تابانخت در جلسه بررسی وضعیت تامین آب شهر بزرگ مشهد با حضور معاونت ادغام و امور حقوقی گری شرکت مدیریت منابع آب ایران و نمایندگان مردم مشهد و کلات که در شورای اسلامی برگزار شد، مشکل مدیریت آب در کشور را جدی و نیازمند توجه بیشتر دانستند.

وی خاطرنشان کرد: اقتصاد آب، قیمت تمام شده و ارزش واقعی آب پاشنه آشیل بخش آب است که ما را از دستیابی کامل به اهدافمان باز داشته است.

همچنین مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مشهد با اشاره به خشکسالی اخیر و کاهش منابع آبی گفت: بزرگترین چالش تامین آب مشهد وابستگی 50 درصدی منابع آبی و سدها است و در حال حاضر ظرفیت سد مشهد تنها 20 درصد است.

صحبت آقای حسین اسماعیلان در مورد برنامه آبرسانی شهر بزرگ مشهد گفت: اجرای پروژه خط نبی اکرم و جم آن را بیاورید چاه های درون شهری، حفاری و تجهیز 50 حلقه چاه، تکمیل ساخت مخزن ذخیره به ظرفیت 90 هزار متر مکعب و خطوط مربوطه، اتصال 30 حلقه چاه به سایر سیستم های اجرایی، بهسازی و تعمیر 30 حلقه چاه و ذخیره سازی مدیریت فشار آب حاصله. در منطقه کم فشار 16 این یکی از مهمترین اقدامات و یک برنامه کوتاه برای تامین آب پایدار در شهر مشهد است.

در پایان این جلسه از مرکز کنترل و مدیریت هوشمند (ترسیده) از کارخانه آب و فاضلاب مشهد بازدید شد.