تصاویر اینترنت زاخوریا – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان


عکس از بیمارستان نتیزوریا

فیلمی که از داخل اتاق کنترل نیروگاه هستهای زاپوریژیا ضبط شده است، فردی با بلندگو صحبت می کند و از سربازان روسی که به ایستگاه حمله کرده است برای آتشبس التماسی می کند.