تصادف {در شهر} کرمان ۵ مصدوم به جای آن گذاشت – خبرگزاری مهر | گزارش ها ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرنگار مهر، جمعه عصر ناخواسته در داخل بلوار شهید صدوقی کلان شهر کرمان بین 2 سیستم استفاده روی داد می شود که در پایان به مصدوم شدن ۵ نفر به همین دلیل ساکنان کرمانی شد.

این حادثه ساعت ۲۲ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۳ {دقیقه} عصر قبلی روی داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید 2 خدمه فوریت‌های پزشکی پس به همین دلیل حضور در داخل محل مصدومان را به بیمارستان شهید باهنر کرمان منتقل کردند.

طبق ارزیابی‌های خبرنگار مهر، جاری پایه مصدومان کدام ممکن است جای می دهد ۲ شخص را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳ خانم می‌باشد یا نباشد خوب گزارش شده است.