تش بس در برخی از مناق اوراین خبر داد – خبرزاری مهر | اخبار ایران و جهانبه خاطر اخبار ملکوت خدا.

در بیانیه وزارت دفاع روسیه آمده است: درپی درخواست رئیس جمهور ماکرون از رئیس جمهور رئیس جمهور پوتین آتش بس در ساعت 10 صبح و گشودن گذرگاه های انسانی در کی یف ماریوپل، خارکیف و سومی را اعلام می کنیم.

این بیانیه ضمن درخواست از مرزبندی به شروط این آتش بس میافزاید که اطلاعات مربوط به گن گذرگاه های انسانی در سراسر کشور به نهادهای مربوط به سازمان ملل و سازمان همکاری و امنیت اروپا، صلیب سرخ جهانی و سایر سازمان های بین المللی اعلام خواهد شد.