تشکر عراقی ها از تظاهرات مسالمت آمیز عراق – خبرگزاری مهر ایران و اخبار جهانبه گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم روسیه، سیستم برنامه ریزی شیعیان عراق از حامیان خود که روز دوشنبه تظاهرات کردند قدردانی کرد.

در همان زمان، نظام برنامه ریزی شیعیان عراق از حامیان خود خواست که آماده دفاع از دولت، نظام و قانون اساسی باشند.

در بیانیه نظام برنامه ریزی شیعه آمده است: از مردم عراق که برای حفاظت از دولت و نهادها ایستادگی کردند تشکر می کنیم. امروز، این یک نمونه قانع کننده از یک اعتراض مسالمت آمیز است که در آن تمایل به دفاع از دولت و مشروعیت و نهادهای آن و حمایت از حقوق و منافع شهروندان نشان داده شده است.

ضمناً این بیانیه: از پیگیری توصیه های کمیته برگزاری تشکر می کنیم و از شما می خواهیم در صورت لزوم آماده دفاع از دولت، نظام و قانون اساسی باشید.

در ادامه این بیانیه آمده است: چون عراق به واسطه شما پیروز شده است، با تدبیر و بصیرت شما و عزم تزلزل ناپذیر شما در دفاع از آن، نظام دموکراتیک خود را نیز حفظ خواهد کرد.