تشریح روند سرمایه گذاری در شهر جدید سهند – خبرگزاری مهر ایران و اخبار جهانبه گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تماس با شرکت عمران شهر سهند نو، چهارشنبه و پنجشنبه هفته گذشته اولین همایش سرمایه گذاری در تالار شهر سهند نو برگزار شد. کارایی تماشاخانه فرهنگ هشت بهشت ​​این شهر و همچنین هتل گسترش تبریز با بیش از 500 نفر که اکثرا سرمایه گذار یا قسمتی از مقامات مرتبط با این منطقه ابقا شده اند.

در نگاه اول به گفته کارشناسان و رسانه ها این همایش داستانی جدید و اتفاقی ستودنی در شهر جدید سهند تلقی می شد اما نکته اصلی در این همایش ارائه 30 بسته سرمایه گذاری به ارزش بیش از 58 هزار تومان است. میلیارد ریال به صورت کتابی در آمد که حاصل تلاش چند ماهه کارشناسان و مشاوران این شرکت بود.

با نگاهی به محتوای این بسته ها می توان دریافت که موضوعات متنوع و میزان این بسته ها زمینه را برای حضور سرمایه گذاران با مهارت های مختلف فراهم می کند؛ برای اینکه بتوانید در ساخت اماکن تفریحی، رفاهی و ورزشی سرمایه گذاری کنید می توانید فرصت کار در شهر جدید سهند را در ابعاد مختلف مشاهده کنید و سرمایه گذاران در بخش تجاری و خدماتی می توانند بسته مورد نظر خود را در ابعاد مختلف انتخاب کنند.

اما جدای از اینها، عرضه بسته های سرمایه گذاری برای شهر سهند (مخصوص سال 1401) از جنبه های دیگری نیز به چشم می خورد; ارائه علنی بهترین فرصت های سرمایه گذاری در یک محیط کاملاً شفاف و علمی، به طور کامل از منافذ فساد و سرمایه گذاری خصوصی جلوگیری می کند. در این کالاها ناظر شرکت عمران شهر جدید سهند در افتتاحیه همایش سرمایه گذاری در این شهر گفت: از این پس شاهد پروژه و سرمایه گذاری در شهر جدید سهند نخواهیم بود و کل فرآیند سرمایه گذاری در شهر جدید سهند انجام می شود. یک دنیای شفاف و شیشه ای.”

نمونه ای از این شفافیت و طی مراحل قانونی، درخواست تجدیدنظر و جلوگیری از انصراف است. شرکت توسعه نوین سهند در انتخاب سرمایه گذاران از جدولی که در روند جذب سرمایه گذار ترسیم کرده است، تاکید ویژه ای بر درخواست های عمومی داشته است. به این معنی که اگر چندین شرکت و سرمایه گذار پروژه خاصی را در نظر بگیرند و مشتری آن نامیده شوند، در نهایت برنده برنده در نتیجه توانایی سرمایه گذار در فرآیند فراخوان عمومی مشخص می شود.

یکی دیگر از ویژگی های این بسته های سرمایه گذاری انعطاف پذیری آنهاست. یعنی اگرچه کارشناسان و مشاوران عمران شهر نو سهند برای هر پروژه چندین مطالعه اقتصادی را به منظور ارزیابی سود و زیان برای طرف تعریف کرده اند، اما بسته به تجهیزات، مهارت و توصیه های سرمایه گذار می توان. انجام شده. برای تغییر جزئیات بسته و مطالعه ارزش اقتصادی هر بسته از طریق مشاور و سامانه کارشناسان رسمی کارآزمایی عودت داده می شود.

اکنون صحنه برای حضور سرمایه گذاران داخلی و خارجی در شهر جدید سهند آماده است. علاوه بر اینکه شرکت عمران شهر جدید سهند پکیج کامل را در فضای رسانه ای معرفی خواهد کرد، سرمایه گذاران می توانند ضمن مطالعه دقیق بسته به گروه سرمایه گذاری این شرکت مراجعه و از فضای جغرافیایی پروژه بازدید کنند و در صورت مشاهده اولین توافق حاصل شد، فرآیند سرمایه گذاری باید بر اساس دستورالعمل های مصوب شرکت مادر به طور خاص برای ساخت شهرهای جدید آغاز شود.