تشدید مجدد گروسی در بازرسی از تاسیسات هسته ای ایران – خبرگزاری مهر ایران و اخبار جهانبه گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، مدیرکل این آژانس بین بین المللی آلودگی انرژی اتمی در مورد بازرسی از خانه او برنامه هسته ای ایران را از سر گرفت.

بر اساس این گزارش، «رافائل گروسی» گفت: امیدواریم بتوانیم ایران را به طور کامل رصد کنیم خانه به اصول اولیه پایبند باشید.

مدیر کل آژانس بین المللی در عین حال، انرژی اتمی برای دیدار با مقامات ایرانی در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل ابراز امیدواری کرد.

گروسی در بخشی دیگر از سخنان خود از تلاش برای ایجاد منطقه امن در اطراف نیروگاه های هسته ای صحبت کرد. زاپوروژیه او در اوکراین گفت و افزود که در این باره جلسه ای داشته است.

وی گفت: مذاکرات عملی با اوکراین و روسیه برای ایجاد منطقه امن در اطراف این نیروگاه آغاز شده است اما مشکل پیچیده است. ما به پیشرفت در بیرون راندن این نیروگاه از حضور نظامی نیاز داریم. ما تمام هفته وقت نکردیم در مورد این نیروگاه صحبت کنیم، اما مجبوریم نزدیک ترین هر چه زودتر تمام شود.

مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی اضافه شد: من گذاشتمش اطراف نیروگاه اتمی زاپوروژیه با آتش بازی می کند و ما سعی می کنیم از آن اجتناب کنیم.