تسریع بازدید با بیرون روادید عراق به عتبات عالیات خبرگزاری مهر | گزارش ها ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، سید مجید میراحمدی روز جمعه فرمود: آقا (مصطفی) الکاظم (نخست وزیر عراق) 2 موارد صحبت کرد بعد بگو: آنها خواهند شد در داخل بازدید به ایران قول دادند وسط شعبان، مرز به روی زائران عتبات عالیات باز باشد یا نباشد.

وی همراه خود خاص مشکلاتی کدام ممکن است برای شیعیان {مشتاق} زیارت عتبات عالیات عراق القایی است، افزود: این اشخاص حقیقی بر مقدمه وعده عراقی ها آرزو به زیارت عتبات عالیات در داخل وسط شعبان را داشتند کدام ممکن است نخست وزیر این ملت را لغو کرده است. ویزای بازدید.»

وزیر حفاظت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیروی انتظامی شکسته نشده داد: نمی دانیم چرا باقی مانده است این اصل به انگشت مرزبانان عراقی نرسیده است. لذا به همین دلیل افسران شایسته عراقی می خواهیم کدام ممکن است طبق قولی کدام ممکن است دانش بوده اند این اصل را به این ملت صادر کنند مرزبانی همراه خود هم صحبت کنید.

میراحمدی وی خاطرنشان کرد: درست مثل دیروز آقای رئیس جمهور جمهوری ایران در داخل مرز شلمچه گفتند: برای لغو روادید مسئله را انتخاب کنید و انتخاب کنید مانعی برای ما {وجود ندارد} را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدواریم بلافاصله محقق شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید قول مسؤولان عراقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آقای مهندس. الکاظم در داخل حالت ایده آل مناسب، این یک ضرورت است.