تذکر ماده 90 کمیسیون به نمایندگان مجلس برای پاسخ سریع – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان


به گزارش خبرگزاری مهر، علی خزران در جلسه کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی که با حضور نمایندگان مجلس، وزارتخانه ها و وزارتخانه های اجرایی برگزار شد، درباره برنامه ریزی های لازم برای تحکیم این ارتباط توضیحاتی ارائه کرد. هر زمان مبین گفت: در ابتدای این جلسه با توجه به وظایف ذاتی کمیسیون اصل 90 که رسیدگی به شکایات و رسیدگی به پرونده های مربوط به عملکرد قوای سه گانه است، بحث مفاهیم و موضوعات از آنجایی مهم تلقی شد. گزارش نهایی در مورد مشکل پیگیری شده در این کمیسیون به طور منظم در صحن علنی بررسی می شود.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس گفت: در این خصوص کمیسیون اصل 90 با نهادهای دولتی و وزارتخانه ها برای بررسی سریع مشکل و پرونده ارتباط دارد که باید از سوی معاونت پیگیری شود. بایستید و طبق قانون ظرف یک ماه پاسخ را به کمیسیون اصل 90 ارسال کنید. طبق قانون عدم پاسخگویی همزمان جرم محسوب می شود و دادگاه باید در خارج از دادگاه موضوع را پیگیری کند.

وی در ادامه با بیان اینکه مبنای کمیسیون 90 مجلس شورای ملی برای همکاری بیشتر با دولت، تمدید مهلت پاسخگویی به نامه های دولت و نمایندگان، وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی است، گفت: با این حال برخی وزارتخانه ها هستند. تأخیر در پاسخگویی به نامه کمیسیون، قانون 90 به حدی است که در برگزاری این جلسه به آنها تذکر جدی داده شد و اکیداً تذکر داده شد که باید سرعت عمل و پاسخگویی به نحوی که باید باشد.

خزریان ادامه داد: پاسخگویی نمایندگان مجلس به کمیسیون اصل 90 با پاسخگویی کمیسیون های ویژه و سایر نمایندگان متفاوت است. تو رنج می کشی بعد از اینکه از صحبت با سایر نهادهای قضایی مربوطه نتیجه ای نگرفتند به کمیسیون اصل 90 مراجعه کردند. بنابراین این کمیسیون باید سریعتر و بهتر به امور خود رسیدگی کند که این امر مستلزم تقویت روابط نمایندگان مجلس و توجه ویژه آنها به مکاتبات خصوصی کمیسیون اصل 90 قانون اساسی است.

سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان اینکه کار کمیسیون اصل 90 تداخلی با کمیسیون های خاص ندارد، گفت: کمیسیون اصل 90 فقط بر کار وزارتخانه نظارت می کند و یک دستگاه اجرایی است و توضیح می دهد که نقش آن با سایر کمیسیون های ویژه متفاوت است.