تحلیل و انتقاد از تعدد قدرت در فرار احمد اسماعیل – خبرگزاری مهر اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرنگار مهر، کتاب «تحلیل و نقد بسیاری برخیز «در جریان انحرافی احمد اسماعیل» اثری از مسلم الزید است که به کوشش پژوهشکده مهدویت و آینده پژوهی پژوهشگاه علم و فرهنگ اسلامی تهیه و به کوشش انتشارات در 275 صفحه منتشر شده است. خانه این مرکز تحقیقاتی

در متنی روایی بر اساس نقل قول معصوم(ع)آ)، امام دوازدهم القاب بسیاری دارد. یکی از مشهورترین عناوین «قائم» است. از آنجایی که معنای عنوان مذکور مربوط به قیام و گسترش حق است، در طول تاریخ مدعیان مهدوی سعی در باطل بودن داشته اند. است خودتان را نمونه ای از این عنوان بنامید.

حرکت امروز مدعیان یمنی به رهبری فردی به نام «احمد اسماعیل بصری» با کار روش های نادرست مانند تفسیرگرایی، روایت متقابل و کنایه این کلمه نوشته شده است همان داستان، به برخیز به آنچه گفته می شود ایمان داشته باشید.

اثر آتی کلمه قائم را مورد بررسی قرار می دهد و منحصر به فرد بودن آن را برای امام دوازدهم به سبک حدیثی اثبات می کند و ادعای وقایع مذکور را نقد می کند.

ساختار کار

این کتاب در سه فصل نوشته شده است؛ در فصل اول با مفهوم و اطلاعات مدعی برخیز (به وقت دولت گذشته امویعباسیان، پس از عباسیان تا عصر حاضر، به شرح حال احمد اسماعیل بصیری پرداخته شده است.

نویسنده در فصل دوم که به «بررسی لقب قائم» اختصاص دارد، لقب قائم را در منابع حدیثی فریقین و برخیز اهل بیت (آ) و انحصار در امام مهدی (عج)Aj) پرداخت کند.

«تحلیل ادعاها و ادله کثرت گرایی یمانی قائم» عنوان فصل سوم و آخر کتاب مذکور است که در ابتدای این فصل به این کلمه نوشته شده است به همین ترتیب در مورد عدم نظم در قرائت حدیث و توالی حدیث بحث شد و تاکید شد که استنادات حدیثی غیر مرتبط و ارجاع به متون غیر معتبر بسیار است.

ذیل در 12 سخنرانی مباحثی چون اثبات کثرت برخیز اگر به روایات در مورد تعداد نگهبانان، در مورد حدیث نگاه کنیم مهدیینخواندن روايت نشانه هاي طلوع خورشيد، خواندن روايت اسم مهدي (عج)Ajبا اشاره به تقابل قائم با مخالفان، با استناد به التماس مهدوی، با استناد به روایت ندانستن نژاد، با اشاره به خصوصیات بیرونی، با «بحث نوادگان او قائم به نهی از فتنه و سنت در زمان امام زمان اشاره می کند.Aj) پول پرداخت شده