تحریک کردن تخلیه میوه عصر عید در داخل گلستان – خبرگزاری مهر | گزارش ها ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرنگار مهر، حجت الله صالح المومنین عصر جمعه در داخل مخلوط خبرنگاران تصدیق شد: تخلیه بوته ها سیب را انتخاب کنید و انتخاب کنید نارنج در نقطه از عید به دلیل روز قبل از امروز در داخل گلستان به راه اندازی شد.

مدیرعامل تعاون کشاورزی گلستان همراه خود خاص اینکه به دلیل 26 اسفندماه 96 dishing out میوه های عصر عید به تمام روستاهای استان تحریک کردن شده است، افزود: همراه خود مصوبه کمیته راهبردی استان هزینه {هر} کیلو زرشکی هزینه گذاری شد. اپل 11000 است. تومان، سیب زرد 12000 تومان را انتخاب کنید و انتخاب کنید هزینه پرتقال کیلویی 10 هزار تومان است.

وی خاطرنشان کرد: 82 فضای فروش در داخل مرحله استان اقدام به dishing out میوه های عصر عید می کنند.

به آگاه صالح المومنین، در داخل گرگان 22 وسط، علی آبادکتول 5 وسط، مینودشت 6 وسط، رامیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید آزادشهر 9 وسط، آق قلا 4 وسط، کلاله را انتخاب کنید و انتخاب کنید مراوه تپه 10 وسط، گنبد 12 وسط ممکن است وجود داشته باشد. کاووس هشت وسط در داخل کردکوی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بندرگز، 2 وسط در داخل بندرترکمن را انتخاب کنید و انتخاب کنید 2 وسط در داخل گمیشان میوه عید می دهند.