تاکید دولت سیزدهم بر تکمیل پروژه های تکمیل شده – خبرگزاری مهر ایران و جهانبه گزارش خبرنگار مهر، مهدی رمضانی در دیدار با نماینده ولی فقیه استان زنجان از وجود ۳۷۰۰ باب کتابخوانی در کشور خبر داد و گفت: ۲۷۰۰ باب به صورت مستقیم توسط نهادهای کتابخانه های عمومی اداره می شود.

وی گفت: کتابخانه های خوبی در استان های مختلف مشغول به کار هستند.

دبیرکل انجمن کتابخانه های کشور گفت: اگر طرح کتابخانه مرکزی در استان فعال شود می توانیم از دولت هم کمک بگیریم.

وی با بیان اینکه پیشرفت فیزیکی این پروژه تنها 27 درصد است، رمضانی تاکید کرد: دولت سیزدهم نیز اصرار دارد پروژه هایی که در حال حاضر به اتمام رسیده است را تکمیل کند.

وی با اشاره به اینکه پروژه های نیم میلیونی زیادی در استان ها و شهرستان های مختلف فعال شده است، گفت: در خصوص کتابخانه مرکزی استان زنجان اگر بتوانیم پیشرفت پروژه را از منظر انسانی به 40 درصد برسانیم، می توانیم. همچنین از کمک دولت استفاده کنید.