تاکید بر لزوم توافق تهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوشنبه برای تامین ایمنی در داخل جهان – خبرگزاری مهر | داستان ها ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر به نقل به دلیل پایگاه {اطلاع رسانی} پیشرفته ترین و پیشرفته ترین، رئیسی درگیر تلفنی امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان ضمن تبریک عید فطر به پیشرفته ترین و پیشرفته ترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملت این ملت اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران معتقد است ایمنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سعادت افراد تاجیکستان ایمنی وسعادت افراد ایران است.

رئیس جمهور همراه خود تاکید بر لزوم بهبود توافق‌های امنیتی بین 2 ملت افزود: ایران دلهره سناریو امنیتی جهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید به طور قابل توجهی افغانستان است.

رئیس جمهور همراه خود ابراز خرسندی به دلیل روابط مقرون به صرفه رو به انتخاب بین 2 ملت به دلیل رئیس جمهور تاجیکستان برای بازدید به ایران {دعوت} را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشارکت در این بازدید را در داخل ارتقای مرحله تعاملات دوجانبه را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان‌ای تهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوشنبه مؤثر توضیح دادن کرد.

امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان نیز {در این} گفتگوی تلفنی نیز ضمن تشکر به دلیل {دعوت} رئیس جمهور کشورمان برای بازدید به تهران، فرا {رسیدن} عیدفطر را به آیت الله رئیسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملت ایران تبریک اظهار داشت.