بیمار مبتلا به رونا در خراسان شمالی بستری شدند – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهانبه رسانه های خبری برو، آقا جود ورنقی تعداد فرزندان انبیا به تعداد اسماء بود: اگر مرده ای نترس

شریعت ملکوت آسمان مانند مردی است که خانه دار و مرد جنگی است.

و علاوه بر تعداد بنی اسرائیل و بنی اسرائیل و بنی اسرائیل. فرزندان شهر که اولین ثمره کشته شدگان هستند به ملکوت آسمان وارد خواهند شد.

ورنقی :

شریعت ملکوت آسمان مانند مردی است که صاحب خانه است که برای قوم خود میوه می آورد.