بیش به همین دلیل 2 هزار نفر در داخل خوب ساعت مجروح شدند – خبرگزاری مهر | داستان ها ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرنگار مهر جعفر میعادفر وی در داخل تشریح گزارش این حادثه چهارشنبه آخر 12 ماه اظهار داشت: به همین دلیل اول به همان اندازه بیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید چهارم اسفندماه به همین دلیل ساعت 1400 به همان اندازه 24:00 انواع مجروحان 2038 نفر را انتخاب کنید و انتخاب کنید فوتی، انواع مداوا را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترخیص {بوده است}. باند این کلان شهر 1687 نفر را انتخاب کنید و انتخاب کنید انواع درمانگاه های منطقه ای 41 نفر {بوده است}.

رئیس گروه اورژانس ملت خاطرنشان کرد: 293 نفر بستری شدند کدام ممکن است 25 نفر در داخل فاز مراقبت‌های ویژه بستری شدند.

وی همراه خود مقوله ای 17 کشته بر تأثیر تصادفات خیابان ای در داخل چهارشنبه قبلی، اظهار داشت: 11 مورد بریدگی، 665 جراحات چشمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید 692 سوختگی رخ داده است است.

میعادفر وی در طولانی مدت اظهار داشت: اساساً بیشترین {آسیب} در داخل استان تهران همراه خود 505 نفر، آذربایجان غربی همراه خود 210 نفر را انتخاب کنید و انتخاب کنید آذربایجان ژاپنی همراه خود 185 نفر است.