بیش از ۹۷ هزار هکتار از اراضی شالیزاری گیلان مکانیزه کشت شده است – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهانصالح محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت کشت شالیزارهای استان گیلان، اظهار کرد: تاکنون ۵۵ درصد اراضی شالیزاری استان گیلان کشت شده اند.

وی با بیان اینکه این میزان معادل ۱۳۰ هزار از ۲۳۸ هزار هکتار اراضی شالیزاری استان گیلان است، گفت: ۹۷ هزار و ۵۰۰ هکتار از این اراضی به صورت مکانیزه کشت شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان در ادامه با اشاره به ۲۳۳ هزار و ۲۰۰ هکتار از اراضی شخم زده شده است، اضافه کرد: این میزان معادل ۹۷ درصد کل اراضی شالیزاری استان گیلان را شامل می‌شود.

وی همچنین به خزانه گیری ۹۹ درصدی برای اراضی شالیزاری استان گیلان نیز اشاره و تصریح کرد: از ۵۵ درصد نشاء انجام شده ۱۰ درصد ارقام بومی شامل شیرودی، آنام و کیان، گیلانه، گیلار رشت، خزر و فجر استفاده شده است.