بیش از هزار تن نامه دریافتی بین ناشران کشور توزیع شد – خبرگزاری مهر ایران و جهانبه گزارش خبرگزاری مهر ، علی رمضانی مدیرکل خانه کتاب و ادبیات ایران در بازدید از کارخانه چوب و کاغذ مازندران گفت: امروز از کارخانه چوب و کاغذ مازندران و خط تولید کاغذ تحریر مطابق با قراردادی که کتابخانه و ادبیات ایران و این شرکت با عرضه 7000 تن کاغذ به ناشران کشور در پایان سال تکمیل کردند. در این بازدید با مسئولان شرکت در خصوص کیفیت کاغذ و فرآیند تولید آن و همچنین راهکارهای ارتقای کمی و کیفی نشریات در کشور بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

وی افزود: طبق قراردادی که خانه کتاب و ادبیات ایران با این شرکت بسته است، تاکنون بیش از هزار تن نامه بین ناشران کشور توزیع کرده ایم و به تدریج در حال دریافت و توزیع این نامه ها به چاپخانه هستیم. ارتباط و رفت و آمد گروه مشتریانی که نامه های آنها توسط خانه های کتاب و ادبی در ایران دریافت می شود با تهیه کننده، زمینه ساز ارتقای کیفیت کار و انتقال نظرات آنها خواهد بود. با آن به جلو حرکت کنید راحت تر و سریع تر