به ۷۲ روستای هرمزگان آب اطلاعات شد – خبرگزاری مهر | داستان ها ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، اصغر صادقی ذکر شد: آبرسانی روستای کلات بندرلنگه کدام ممکن است شناخته شده به عنوان اولیه کلان شهر عملکرد فردا پنجشنبه همراه خود حضور مسئولان افتتاح می تواند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اهالی آن خواهد شد به دلیل نعمت بهره مندی می کنند، ذکر شد: به دلیل آب آشامیدنی تازه

وی ذکر شد: عملکرد قرارگاه رشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید عمران سپاه هرمزگان آبرسانی به شش روستای پرهان، کوهشاه، احمدی، دشتگان بندرلنگه، سورک جاسک را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیاهو است. این روستاها الگویی برای سایر {مناطق} شهر محسوب می شوند.

به فرماندهی قرارگاه رشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید عمران سپاه امام سجاد(ع) هرمزگان یکپارچه داد: به دلیل نه {اهداف} قرارگاه رشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید عمران سپاه راه اندازی اشتغال در داخل ملت است، {مناطق} {محروم} همراه خود ورزش های باکلاس برای تعیین امید برای باند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تأمین.»