به نظر می رسید از واقعی پیشرفته ترین و پیشرفته ترین عراق به گروه عالی / چیزهای بی اهمیت مونتاژ گروه روحانیت – خبرگزاری مهر | گزارش ها ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانحجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم سخنگوی گروه روحانیت درگیری در داخل مشاوره با خبرنگار مهر به تشریح چیزهای بی اهمیت فینال مونتاژ شورای مرکزی گروه متبوعش در داخل 12 ماه 1400 تیز کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: این مونتاژ در داخل گذشته تاریخی 23 اسفند ماه همراه خود حضور یکی در میان اعضای هیئت مدیره تشکیل شد. اکثریت قریب به اتفاق اعضا {در این} نشست گزارش هایی به دلیل مذاکرات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید عربستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی می تواند توضیحات افتادگی ممکن است آشکار شد. بر ایده بررسی ها، مذاکرات قابل انتساب به کشته شدن 41 شیعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشته شدن 81 نفر در داخل در برهه ای متوقف شد.

وی افزود: ما نیز متاسفیم کدام ممکن است چرا مونتاژ علنی {در این} خصوص مسکوت ماند را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیچ اظهارنظری نشد. با این وجود تعدادی از این شهدا در داخل دوران بلوغ بوده اند.

سخنگوی گروه روحانیت مبارز اظهار داشت: اگر در داخل {هر} جای دنیا این {اتفاق بیفتد}، پاسخ‌های شدیدی نیاز دارند می تواند داشته باشد، با این وجود متأسفانه در داخل برخی اسبابک ها، حقوق مبتلا می‌شود.

مصباحی مقدم تایید کرد: {در این} مونتاژ گزارشی به دلیل توسعه ساماندهی گروه روحانیت مبارز فراهم کردن شد. در داخل بارهای استان ها گروه روحانیت تشکیل دانش ایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل آن خواهد شد زمان فقط در مورد خوب 12 ماه را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیم می گذرد.

وی افزود: در مورد شیوع ویروس کرونا {در این} {مسیر} اختلال عملکرد القایی است. اکنون در مورد انتشار شیوع کرونا، مجدداً تاکید شده است کدام ممکن است این توسعه ممکن است به طور اضافی در داخل استان‌های باقی‌مانده نیز شکسته نشده داشته باشد یا نباشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای ایجاد مشاور {هر} استان در داخل استان، انتخابات نیاز به در داخل کل شما استان‌ها برگزار شود. صفحه بحث روحانیون درگیری.

سخنگوی مجمع تشکل های تبیان در داخل امور جهاد نیز اظهار داشت: جهاد تبیان تعیین گرفت به دلیل توانایی های جهاد تبیان استفاده بیشتر از تنبل. ماه مبارک رمضان را انتخاب کنید و انتخاب کنید روحانیت {در این} جهاد. همیشه باید به دلیل توانایی روحانیون در مدرسه، نظامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر مناطق استفاده بیشتر از کنیم.

مصباحی مقدم اظهار داشت: {در این} مونتاژ گزارشی به دلیل مونتاژ سه روزه شورای خارق العاده همبستگی فراهم کردن شد. این شورا متشکل به دلیل 30 حزب، گروه های مختلف افراد را انتخاب کنید و انتخاب کنید شامل می شود نمایندگانی به دلیل 29 استان بود. تعیین بر اینجا است کدام ممکن است صفحه بحث شورای سراسری هم اکنون به همان اندازه بالا شهریور ماه تشکیل شود.

وی افزود: در داخل خصوص ارتباط شورای همبستگی همراه خود توالی روحانیت مبارز نیز سوالاتی مطرح شد. در داخل {پاسخ به} این سوالات مطالب {زیر} تولید را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصویب شد:

1. گروه روحانیت مبارز همراه خود تمام توان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکل به دلیل ساختار جمهوری اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت آن خواهد شد حمایت می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود هرگونه انحراف به دلیل جایگاه مدیریت مخالفت می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرهیز می تنبل.

. توالی روحانیت مبارز مشکل می تنبل اداره ملت را در داخل اختیار نیرویی بسیار موثر، ارزشی، ولایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انقلابی قرار دهد.

3. گروه روحانیت تندرو در داخل ایفای موقعیت مقدس را انتخاب کنید و انتخاب کنید دینی شخصی در داخل مدیریت غیر سکولار گروه، جدیت دنبال رسالت سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی است.

4- خانوار روحانیت مبارز بر اتحاد، همبستگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاری کل شما نیروهای انقلابی، قطعا ارزش آن را دارد‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرزمین‌ها تاکید دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} راستا به مشکل شخصی شکسته نشده می‌دهند.

5. خانوار روحانیت بنا به تقاضا گروه های امکانات استانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انقلابی در داخل کپک شورای همبستگی برای حمایت به دلیل گروه روحانیت همراه خود همکاری این توالی در داخل جایگاه مدیریت، نظارت را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتخاب کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل صورت استناد به این قشر موافقت می تنبل. آن خواهد شد گروه در موضوع انقلاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارشاد. این حمایت را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاری شکسته نشده می تواند داشته باشد.

6. همکاری همراه خود شورای وحدت مانع شدن مشکل روحانیت برای تعیین اتحاد بین نیروهای انقلابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارزشی نخواهد بود.

سخنگوی گروه روحانیت درگیری افزود: بر ایده فینال مصوبه گروه روحانیت درگیری در داخل مشکل است همراه خود شورای همبستگی ارتباط برقرار تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل مشکل است به همان اندازه گروه‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیروهای انقلابی را گرفتن تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایرین نیز به این توالی خواهند اتصال.

مصباحی مقدم کسب اطلاعات در مورد حضور آیت الله موحدی کرمانی در داخل مونتاژ شورای مرکزی گروه روحانیت درگیری اظهار داشت: رئیس شورای مرکزی گروه روحانیت درگیری {در این} مونتاژ تاکید کرد کدام ممکن است منافقین به طور معمول است با استفاده از دنیای آنلاین ما شبهه راه اندازی می کنند. را انتخاب کنید و انتخاب کنید گرفتن کنند. صدها هزار نفر امیرالمؤمنین (علیه السلام) فرمود: شورش آن خواهد شد است کدام ممکن است تعدادی از یاران شورش حق را انتخاب کنید و انتخاب کنید باطل را در داخل هم آمیزند را انتخاب کنید و انتخاب کنید افراد را اطعام کنند. پس نیاز به نوجوانان را انتخاب کنید و انتخاب کنید افراد را درخشان کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکل کنیم به همان اندازه روشنگری کنیم به همان اندازه {کار} روشنگری به خوبی مشارکت در شود.

وی اظهار داشت: آنچه در طولانی مدت مونتاژ آموزش داده شده است شد {حمله} به وسط اطلاعاتی موساد در داخل اربیل بود. گروه روحانیت مبارز اصرار دارد کدام ممکن است پیشرفته ترین و پیشرفته ترین عراق را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشرفته ترین و پیشرفته ترین اقلیم کردستان عراق به خوبی به دلیل گروه مراقبت می کنند. این مزیت درهم آمدن است حضور را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزش دشمنان قسم خورده جمهوری اسلامی ایران در داخل قلمرو است.

سخنگوی گروه روحانیت درگیری اظهار داشت: گروه روحانیت درگیری در واقع به دلیل این {حرکت} انقلابی به دلیل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تقدیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تشکر می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل آن خواهد شد حمایت می تنبل.