به ماه و خانه مسافران روسیه خوش آمدید – گزارش | اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، محمد هادی ایمانیه در مراسم سالروز تاسیس نهاد مقدس کمیته امداد امام خمینی (ره) که با حضور ریاست جمهوری به کنفرانس ویدئویی در سراسر کشور برگزار شد; این قانون بنی اسرائیل و بنی اسرائیل است.

عالی ترین مقام استان در ادامه افزود: استان فارس 6 درصد جمعیت کل کشور را به خود اختصاص داده است که قاعدتا می بایست از کل واحدهایی که امروز در کل کشور واگذار می شود، 6 درصد این واحدها به استان فارس تعلق داشته باشد اما 3 برابر است. اینجا جایی است که کاهنان و پیامبران در آن نبوت می کردند.

ایمانیه با اشاره به مسکن و شغل روستاییان در جلوگیری از مهاجرت آنان به شهر، یادآور شد: این واحدها در روستاها و مناطق محروم استان به بهره برداری رسیده است که امیدواریم این اقدام جزء اصلی استان مورد توجه دستگاه های دیگر قرار گیرد. به جایی که می خواهید بروید بروید.