به زودی شاهد فرار آمریکایی ها از غرب آسیا خواهیم بود – خبرگزاری مهر ایران و اخبار جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، یک ژنرال بزرگ صفوی، دستیار و مشاور عالی فرماندهی کل قوا در هفتمین مجمع عمومی. بین المللی مجاهدین در تبعید با رئیس بنیاد شهید، نماینده مجلس رئیس جمهور، سفیر دولت اسلامی و فرمانده محور مقاومت انجام شد، فرمود: نظام سلطه و گفتار مقاومت آنها در جبهه های مختلف از جمله رهبری و مدیریت، استبداد، استبداد، خودخواهی، استبداد با هم درگیر می شوند. کنجکاو و شیطان در حین سخنرانی سر کار است مقاومت مشارکت کنجکاو، زیردستجهت خارج از حد معمول و به دنبال تأمین مصالح اسلام، جامعه و بشریت است.

وی بیان کرد که نظام غالب ایدئولوژی و اندیشه، مادی گرایی، منفعت طلبی، فرقه گرایی، نژادپرستی و نژادپرستی است. سوء استفاده کننده توضیح داد: گفتار مقاومتبه دنبال خدمت به بنده، گسترش عدالت، معنویت، جهاد مستمر و ایثار است.

او جنبه منحصر به فرد سخنرانی را توضیح داد مقاومت و نظام سلطه در بعد استراتژی یا استراتژی خاطرنشان کرد: راهبرد نظام سلطه. تحصیل هژمونی سیاسی، فرهنگی، رسانه ای و اقتصادی در جهان و نفی استقلال، هویت و سایر ارزش ها کشور سربازاندر طول سخنرانی مقاومت به دنبال تشکیل اتحادیه کشورهای اسلامی اوما اتحاد و همراهی مستضعفین پیروزی سرافرازان است.

وی افزود: راهبرد بلاغی مقاومت وابسته به قرآن و سنت رسول خدا و خاندان پاکش موجب اجرای عدالت و رفع فقر و ترس و رشد فضایل انسانی و معنوی خواهد شد. سربازان.

رئیس مرکز تحقیقات علوم و معارف مقدس شهید سلیمانی ضمن تشریح تعارض این دو تفکر در عرصه اقتصاد گفت: نظام سلطه در بخش اقتصادی به دنبال تسلط بر منابع جهان و غارت مسلمانان است. . SY غیر مسلمانان و شمول مالی از طریق تسلط دلار، تحریم و تحریم مخالفان است.

همچنین فرمود: اما جبهه مقاومت با همکاری و همکاری افقی بین دولت ها و کشورها، ایجاد بازار مشترک، مبادله علوم و فناوری های جدید، به رسمیت شناختن ارزهای ملی و مبادلات مالی و حذف دلار از تجارت خارجی، منطبق بر نظام سلطه است.

صفوی با تأیید اینکه نظام اداری از لحاظ اداری از توسل به زور و نظامی پیروی می کند. گری و کسب قدرت غیرقانونی و هدایت و مدیریت افکار عمومی و ایجاد قدرت برتر اقتصادی، خاطرنشان کرد: ماهیت و اهمیت قدرت بیان است. مقاومتمردمی و از طریق آگاهی عمومی، تقویت دموکراسی و محیط زیست اجرای عدالت اجتماعی و اقتصادی است.

دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا در تشریح تفاوت این دو تفکر در تاکتیک و رفتار گفت: نظام سلطه در تاکتیک به دنبال تداعی های منفی، تسلط بر نهادهای حقوقی، مالی، سیاسی و بین المللی است. بین المللینصب و راه اندازی درگیری منطقه ای و مجازات در مقابل مخالف است، اما گفتار مقاومت با تشکیل جبهه ملل مظلوم توسعه همکاری های همه جانبه منطقه ای وابسته به علایق مشترک پیدا کنید پول شرارت و مجازات دشمن مشترک.

وی افزود: هدف نظام استبدادی تبدیل حاکم به خدا، اصالت قدرت مادی و تسلط بالا به پایین اما گفتمان است. مقاومت به دنبال تبدیل حاکمان به بندگان خدا و خدمت به خلق خدا و گسترش معنویت، صداقت و عدالت است. نذر است مانند رئیس منطقه همچنین بیان کرد که مسئولیت بالاتر است التماس کردن و باید تواضع بیشتری وجود داشته باشد.

صفوی با بیان اینکه نظام سلطه به دنبال تغذیه شهوات نفسانی و حیوانی است. از بین رفتن ارزش های اخلاقی و انسانی در سیطره شهروندان است و همجنس گرایی بیداد می کند، گفت: گفتار مقاومت به دنبال ارتقای فردیت، رشد و آزادی شهروندان است.

این فرمانده عالی نظامی در تحلیل تعارض نظام استبدادی و گفتمان مقاومت وی در حوزه نظامی و امنیتی گفت: نظام سلطه با خاستگاه قدرت و استفاده از نیروی نظامی برای پیروزی و تسلیم حریف و یا تخریب و نابودی منابع طبیعی کار می کند -اقتصاد و علوم انسانی اما اقدام در جبهه مقاومتجهاد دفاع از خود، رفع طغیان و شرارت ستمگران و دستیابی به قدرت حذف، حمله و شکست دشمنان مردم و جامعه است.

وی همچنین گفت: سیستم مدیریت دولتی خدمتگزار و در خدمت رهبری می اندیشد و جامعه را به اهداف خود، اما گفتار می رساند مقاومت او خدمتگزار مردم اما نعمت او و دولت است گارگازر کشور و رضایت مردم از حکومت و رابطه مردم و حکومت را مفهوم مشروعیت و مقبولیت و اقتدار حکومت می دانند.

صفوی ادامه داد: تکیه نظام تحت سلطه قدرت سرمایه و احزاب و کارتل های اقتصاد و اطلاعات و همکاری های منطقه ای و جهانی است.

صفوی در بخشی دیگر از سخنان خود به برخی اتفاقات، روندها و روندهایی پرداخت که امیدبخش و پیروزی را به سخنرانی می بخشد. مقاومت که هندسه قدرت را در جهان تغییر داد و گفت: تبعید و و هجرت اجباری امام خمینی (ره) به ترکیه و عراق و مبارزات 15 ساله ایشان فقر از سال 1342 و پیروزی انقلاب کبیر اسلامی به رهبری وی و کار جهادگران کشورجوانان، زنان و اقشار مختلف ایران در سال 1357 از جمله اتفاقاتی بودند که هندسه قدرت را در جهان تغییر داد.

وی افزود: پیروزی دفاع مقدس در برابر رژیم بعث صدام و حامیان منطقه ای و فرامنطقه ای آن. آه تو خاکسترسرنگونی دیکتاتوری بعثی صدام در سال 2003 توسط دیکتاتورهای بزرگتری مانند ایالات متحده، شکل. فهمیدن مقاومت اسلام در افغانستان در زمان اشغال سرکوب شد قدرت مهاجمان ارتش سرخ شوروی در گذشته از سال 1979 تا 1989 و در رفتن آنها از این سرزمین اسلام و پیروزی هستند کشور بازیابی افغانستان از جنگ بیست ساله علیه مهاجمان آمریکایی یکی از موفقیت‌آمیزترین پیشرفت‌ها در این استراتژی است. مقاومت قبلا، پیش از این.

صفوی با استناد به ارقام فهمیدن حزب الله لبنان و جهاد اسلامی در کرانه باختری و حماس در غزه تاکید کردند: پیروزی بزرگ آنها بر رژیم صهیونیستی در دو دهه گذشته یکی از تحولات و پیروزی های امیدوارکننده محور است. مقاومت قبلا، پیش از این.

صفوی از پیروزی اخیر کشورهای سوریه و عراق و مجاهدین صحبت کرد فقر از کشورهای ایران، افغانستان، پاکستان و لبنان برای شکست شورش داعش از نو: داعش حاصل مشترک سرویس های اطلاعاتی آمریکا، انگلیس و رژیم صهیونیستی و پول برخی کشورهای عربی است و نتیجه ای جز تخریب مناطق وسیعی در سوریه و عراق نداشته است و این یک منفعت است. درباره حمایت از رژیم صهیونیستی

صفوی افزود: شاید داعش ایجاد شده برای مقابله با احیای اسلامی برای منحرف کردن انقلابیون بالقوه از جوانان منطقه.

وی پیروزی انصارالله یمن را بخشی از یک حرکت راهبردی دیگر دانست مقاومت وی خاطرنشان کرد: پیروزی چندین ساله انصارالله یمن در مقابل متجاوزین در برخی کشورهای عربی که سال ها به دستور آمریکا و رژیم صهیونیستی مردم مظلوم یمن را به خاک و خون کشیدند، اما تاکنون جز خسته و ذلت سودی نداشت و در نهایت به یاری خداوند پیروزی نهایی نصیب یمنی ها خواهد شد.

وی در جمع بندی سخنان خود گفت: استراتژی مقاومت نه تنها در کشورهای عربی و اسلامی در آسیا و آفریقا، بلکه در برخی کشورها آمریکا جنوب قدرت خود و قدرت سیستم امپراتوری تحت رهبری ایالات متحده را گسترش می دهد و افزایش می دهد همراهان او در ناتو و رژیم صهیونیستی کاهش از و کاهش و رفع ناکارآمدی های منطقه ای و جهانی.

وی تاکید کرد: نمونه آن شکست طرح خاورمیانه است فرار کن افغانستان به زودی شاهد است در رفتن آمریکایی ها از نژاد غرب آسیا هستند.

دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا گفت: راهبرد مقاومتهندسه قدرت جهانی را تغییر داد و جهانی چند قطبی ایجاد کرد و ستون قدرت جهان اسلام بر جبهه استوار شد. مقاومت در قرن 15 بعد از میلاد ظاهر می شود

این استاد جغرافیای سیاسی در تشریح ارکان جهان اسلام گفت: فرهنگ و ذهنیت جهادی مسلمانان و احیای اسلامی، رشد جمعیت مسلمانان از یک و نیم میلیارد نفر به حدود دو میلیارد نفر است. 2050، منابع اقتصادی جهان اسلام خاص این کشور با دارا بودن 75 درصد از ذخایر نفت جهان و 57 درصد از ذخایر گاز طبیعی جهان، مسلط بر مسیرها و تنگه‌های استراتژیک تجاری، اقتصادی و نظامی است و پایه‌ای است که ستون‌های جهان اسلام در قرن حاضر را تشکیل می‌دهد.