بهره گیری از توانمندی های شرکت های دانش بنیان در حوزه دامپزشکی – خبرگزاری مهر ایران و اخبار جهانبه گزارش خبرنگار مهر، اسدالله عباسی پیش از ظهر پنجشنبه در نشست مدیرکل و کارکنان یک دامپزشک گیلان به نقش مهم این سازمان در حفظ سلامت جامعه اشاره کرد و پیشگیری اساسی را راه حفظ سلامت دانست. .

وی خطرات دامپزشکان و متخصصان این حوزه را در مواجهه با انواع بیماری های قابل انتقال از حیوان به انسان برشمرد و گفت: سلامت جامعه را تضمین می کند.

استاندار گیلان با بیان مهارت های کشاورزی استان و تاکید بر لزوم افزایش کنترل از مزرعه تا سفره، افزود: این کار برای تامین سلامت محصولات خام کشاورزی با توجه به مانند گردشگران حضور در گیلان باید در دستور کار باشد.

وی همچنین مبارزه با بیماری های دامی را مورد تاکید قرار داد و تاکید کرد: تمرکز بر این امر بسیار مهم است و در صورت بروز مشکل باید سریعا به مردم اطلاع رسانی شود.

عباسی با اشاره به اینکه باید از تکنولوژی روز در کلینیک دامپزشکی استفاده شود گفت: فواید فهمیدن یکی از گروه های مبتنی بر دانش و تقویت ارتباط با پارک علمی و فناوری می تواند بستری برای کاهش خطر پرورش و ارتقای سلامت افراد جامعه باشد.- مقیم

وی ادامه داد: این رشته علاوه بر تمامی وظایف خاص دامپزشکی با مهارت و کاربردی که دارد، نقش عمده ای در تولید و توسعه اقتصاد جامعه دارد.