بهبود ۴۷ درصدی تلفات روز چهارشنبه در داخل سوریه – خبرگزاری مهر | داستان ها ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرنگار مهر، مجتبی خالدی سخنگوی گروه اورژانس ملت در داخل ترکیبی خبرنگاران در موضوع فینال آمار حوادث روز چهارشنبه سوری اظهار داشت: {متاسفانه} در داخل اعتراضات روز چهارشنبه سوریه ۴۸۶ نفر مجروح شدند. ..”

وی خواهد شد افزود: در داخل عالی ساعت قبلی انواع مجروحان به 45 نفر را انتخاب کنید و انتخاب کنید انواع مجروحان تا این مرحله به 486 نفر رسیده است.

سخنگوی اورژانس ملت اظهار داشت: {متاسفانه} در داخل حادثه روز چهارشنبه سوری 11 نفر به دلیل هموطنان جان شخصی را به دلیل انگشت دادند.

خالدی شکسته نشده داد: خواهد شد 49 نفر برداشتن را انتخاب کنید و انتخاب کنید 230 نفر به دلیل {متوسط} ​​به همان اندازه سوختگی دچار سوختگی شدند.

وی همراه خود مقوله ای اینکه انواع مصدومان رو به {افزایش است} خاطرنشان کرد: انواع مصدومان نسبت به 12 ماه قبلی 47 شانس بهبود داشته است را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد از همه به دلیل ساعت 16 به همان اندازه 11 میوه ها اعزام عالی درمانگاه است.

سخنگوی اورژانس ملت اظهار داشت: 58 شانس مصدومان استفاده بیشتر از کننده به دلیل ترقه را انتخاب کنید و انتخاب کنید 15 شانس مصدومان را عابرین پیاده نمایند.

خالدی همراه خود مقوله ای سه فوتی احتمالاً بیشترین تلفات اظهار داشت: استان آذربایجان ژاپنی همراه خود 20 شانس مصدومان، استان تهران 18 شانس را انتخاب کنید و انتخاب کنید استان قزوین 15 شانس تلفات را به شخصی اختصاص اطلاعات اند کدام ممکن است مجروحان شایع ترین استان مجروحان هستند. . به چهارشنبه سوری