بلند مدت نظامی به دلیل گروه‌های دانشجویی دانشکده‌های افسری تعیین کنید می‌گیرد – خبرگزاری مهر | داستان ها ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، امیر بیژن ساعدی، فرمانده دانشکده افسری حضرت خاتم‌الانبیاء نیروی پدافند اثیری نظامی در داخل {مراسم} تقدیر به دلیل استادان دانشکده پدافند اثیری، ضمن تبریک روز مربی، خطاب به استادان این دانشکده ذکر شد: خواهید داشت در داخل جاری تربیت فرماندهان بلند مدت نظامی هستید را انتخاب کنید و انتخاب کنید می‌دانید کدام ممکن است فرمانده در داخل یگان نیروی دریایی عملکرد ستون را انتخاب کنید و انتخاب کنید عمود را ایفا می‌تنبل، پس این یک ضرورت است بیش به دلیل پیش وقت بگذارید کدام ممکن است این ستون‌ محکم را انتخاب کنید و انتخاب کنید استوار تعیین کنید بگیرد.

وی افزود: کل شما مشکل ما را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواهید داشت استادان گران اینجا است کدام ممکن است {انگیزه} را انتخاب کنید و انتخاب کنید امید قابل دریافت در داخل {دانشجویان}، سخت شود چراکه بلند مدت نظامی به دلیل همین گروه‌های دانشجویی دانشکده‌های افسری تعیین کنید می‌گیرد.

فرمانده دانشکده افسری حضرت خاتم‌الانبیاء(ص) نیروی پدافند اثیری نظامی خاطرنشان کرد: 12 ماه اخیر {در این} دانشکده، 12 ماه کیفی‌سازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید استانداردسازی ورزش‌ها است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکل می‌کنیم کدام ممکن است آموزشی در داخل تراز انقلاب اسلامی داشته باشیم.