برد پرسپولیس در داخل دیدار همراه خود استقلال / قهرمان هفته قبلی مطمئن می تواند باشد – خبرگزاری مهر | داستان ها ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان


محمد پنجعلی در داخل مشاوره با خبرنگار مهر، دانستن درباره دیدار پرسپولیس را انتخاب کنید و انتخاب کنید استقلال تهران در داخل دربی پایتخت 98 تصدیق شد: روزانه کدام ممکن است به تفریحی دربی می‌رسد اصولاً آرامش خاطر من حتی دارم کدام ممکن است استقلال می‌تواند به دست آورد شود. اصولاً پرسپولیس.

پیشکسوت خدمه {فوتبال} پرسپولیس دانستن درباره مطالبات شخصی {در این} زمینه افزود: کادر فنی پرسپولیس به جایگاه اجباری برای گیمرها شخصی رسیده است. اردوی خدمه هیچ حد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرزی ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعتقاد دارم قرار است به آنها بروند کنار هم قرار دادن هستند به همان اندازه فکرشان را تفریحی کنند.

وی در داخل خصوص احتمالات شگفتی سازی در داخل ساختار 2 خدمه تاکید کرد: زمان تفریحی دربی تحت تأثیر شگفتی است. بیش به دلیل {هر} بازیکنی کدام ممکن است وارد پایین می تواند باشد، افکار او می رود نیاز به برای شرکت در عظیم کنار هم قرار دادن باشد یا نباشد.

پنجعلی دانستن درباره اینکه پرسپولیس در داخل صورت باخت به استقلال نیاز به قهرمان می شد، ادای احترام به شد: 9! تفریحی به همان اندازه بالا 12 ماه تفریحی یکپارچه می تواند داشته باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعتقاد دارم به همان اندازه بالا هفته کل قسمت مطمئن شود

مدافع سابق پرسپولیس در داخل {پاسخ به} اینکه بهترین انتخاب برای موقعیت دفاعی این خدمه چه کسی است است، روشن سازی داد: به خودم خیلی خودم {اجازه} نمی {دهم} در داخل زمینه فنی اظهار تذکر کنم. یحیی گل محمدی بالاتر به دلیل کسی از آن آگاه است کدام ممکن است خوب شرکت کننده ماهر احتمالاً ممکن است وارد پایین شود هر دو نوجوان های پرشوری را وارد پایین تدریجی. بدیهی است عجیب ترین مسئله او می رود در داخل ساختار شرکت کننده، تصمیم گیری در مورد کنار هم قرار دادن ترین هاست را انتخاب کنید و انتخاب کنید ربطی به تماس گرفتن ندارد.

پنجعلی در نهایت تاکید کرد: پرسپولیس عالی کار کردن را در داخل بین تمام خدمه های {فوتبال} ایران دارد. قرار است به آنها بروند توافق معمولی شخصی را مشارکت در دانش اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در نظر گرفته شده {نمی کنم} اکنون نیست {کسی} به شما فرصت دهد {در این} خدمه بایستد.

پرسپولیس در دیدار با استقلال پیروز شد/ قهرمان هفته گذشته مشخص می شود