باید 7 میلیون تومان دیگر از گردشگران دریافت کنیم – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، سید صادق حسینی گفت: با وزارت حج عربستان درباره هزینه حج صحبت هایی شده است و کشورهای دیگر نیز اعتراض کرده اند اما متاسفانه پاسخی داده نشده است.

رئیس اتحادیه حج و زیارت گفت: علاوه بر افزایش قیمت صنعت خدمات، قیمت محصولات پروتئینی در عربستان نیز بین 20 تا 40 درصد افزایش یافته است، اما با وجود آن، باید به میل باطنی خود دست پیدا کنیم. 7 میلیون دیگر نیز تومان از آنها.

وی همچنین گفت: امسال با کمک وزارت بهداشت، تزریق عروق کرونر، فلج اطفال و مننژیت برای اکثر گردشگران با کمک وزارت بهداشت و بدون دغدغه انجام شد. حجی خوب و آرام باش