باید به مردم فرصت داد تا پرونده «مهسا امینی» را از طریق مجاری قانونی پیگیری کنند – خبرگزاری مهر ایران و اخبار جهانالله وردی دهقانی نماینده اعضای کمیسیون صنعت و منابع معدنی شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر. بدون مو پرونده اخیر درگذشت «مهسا امینی» گفت: همه می دانیم چه بر سر خانم مهسا امینی آمده است. حادثه ما متأثر هستیم و به خانواده او تسلیت می‌گوییم. سیستم برای بررسی دقیق در این مورد مداخله کرد. رئيس جمهور، رئيس شوراي ملي و رييس قوه قضائيه ادامه اين قضيه و در صورت وجود اشتباه را تعيين كرده اند. بدون مو اگر شناخته شوند، اشتباهاتشان حل می شود.

وی گفت: متاسفانه گاهی این اتفاقات تلخ در همه جای دنیا رخ می دهد. جهان و در کشورهای مختلف اتفاق می افتد ولی مشکلاتی از این دست بهانه ای برای برهم زدن نظم و قانون شده است عمومی و آرامش اجتماعی اشتباه و جزئی از هدف دشمن است.

دهقانی گفت: از مردم عزیز و دلسوز کشور می خواهیم که اجازه فضاسازی به دشمنان ایران ندهند. البته همین جهان آنها می دانند که مردم ایران بصیرت بالایی دارند و در این 43 سال نشان داده اند، اما در این چهار دهه و در زمان های مختلف، با آزمون های سخت تری بیرون آمده اند.

یکی از اعضای کمیته صنعت و منابع معدنی شورای اسلامی گفت: دشمن به دنبال اختراع است و می خواهد مسئولیت جمهوری اسلامی ایران و مردم آن را بر عهده بگیرد، آنها با برجسته کردن یک مشکل، ایران هستند. ولی از مردم عزیز می خواهیم که در این زمینه از طریق قانون اساسی به نظام و دولتمردان بدهند. سیستم در واقع با افراد خاطی برخورد خواهد کرد.

وی تاکید کرد: البته همانطور که در گزارش آمده است واسلا مشخص است که این بار در ناامنی در دست کارآگاهان و آژانس است. یک غریبه این جریان ادامه دارد و ما از مردم می خواهیم که با نیروهای امنیتی به ویژه پلیس همکاری کنند. این نیروها شبانه روز به مردم خدمت می کنند و برای تامین امنیت جامعه تلاش می کنند آسیب دیده و بده

دهقانی با اشاره به اینکه هیچ اشتباه عمدی در این زمینه صورت نگرفته است، خاطرنشان کرد: چیزی جز اشتباه نیست و اگر اشتباهی صورت گیرد؛ چیزی جز اشتباه نیست. ما نباید از مسیر قانون منحرف شویم زیرا می توان بر اساس قانون موضوع را پیگیری و با آن برخورد کرد. دشمن می خواهد ارکان امنیت ملی و مدافعان ناموس و امنیت ملی را زیر سوال ببرد.